Annons

Simkunnigheten hög bland barn och ungdomar

Svenska kommuner har under året kritiserats för att ha bristfällig undervisning i simning, men en ny sammanställning som gjorts i kommunerna i Skåne Nordväst visar att 95 % av barnen i årskurs sex når läroplansmålet i simkunnighet. Målet är att samtliga elever ska klara sig om de hamnar i vattnet oväntat. Det handlar inte om att bli snabbast eller bäst på att simma utan att minimera risken för olyckor.

Eleverna når överlag goda resultat och för årskurs 6 där läroplansmålet är att varje elev skall kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg, redovisar de kommunala skolorna med ett undantag över 95 % i simkunnighet. För Landskronas del är 96 % av eleverna i årskurs 6 simkunniga.

Annons
 

För de yngre eleverna där undervisningen bedrivs i andra eller tredje klass är simkunnigheten något lägre av förklarliga skäl.
– Ändå är det överraskande många som når 200 meters målet. För de här årskurserna finns dock inte redovisade resultat för alla kommuner, skriver kultur- och fritidschef Göran Nyström i ett pressmeddelande.
För Landskronas del klarar 85 procent av denna äldersgrupp att simma 25 meter och 71 procent klara simborgarmärket på 200 meter.

Sammanställningen över de elva nordvästskånska kommunerna visar också att föreställningen om att skolor med många elever där familjen har utländsk bakgrund skulle få svårare att nå hög simkunnighet är felaktig.
– Det har ofta framförts att det är svårare att nå höga resultat i dessa skolor då barn med utländsk bakgrund inte har samma vattenvana som barn som vuxit upp i Sverige. Resultaten ger inte något stöd för den synen. Förklaringen handlar istället om organisationen på den enskilda skolan och vilket stöd klassläraren ger eleverna inför simundervisningen, avslutar Göran Nyström.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser