Annons

Landskrona på väg att missa Koenigsegg?

Det var som klappat och klart för en sportbilsetablering i Landskrona. Sedan dess har man från bland annat flygklubben blickat mot platsen, där inget händer. Vad händer med Koenigseggs etablering i Landskrona? En inte alldeles enkel fråga att få svar på. Landskrona Direkt har under en dryg veckas tid försökt nå flera av de inblandade utan att få svar på frågan.

– Om jag har förstått det hela rätt så var anledningen till att Koeningsegg skulle flytta att Peab behövde fastigheten de hyrde, till annat. Nu har dock Peab valt att skjuta lite på sina planer och därför gått med på att skriva ett nytt hyreskontrakt med Koeningsegg i Ängelholm på ett par år, säger Erik Larsson, VD för Invest in Landskrona AB och Linc.

Annons
 

Stadsbyggnadschef Per Fredrik von Platen har fått samma signaler.
– Koenigsegg har fått förlängt hyreskontrakt i Ängelholm med 3 – 5 år enligt deras egen utsago. Detta förändrar dock inte det faktum att de på sikt behöver en ny lokalisering.

–  För Landskronas del kan detta till och med vara positivt, eftersom det ger tid att lösa den bullerproblematik som uppstått, menar Erik Larsson.

Den svenska sportbilstillverkaren Koenigseggs planerade etablering på Viarp är och var en så pass het potatis att Folkpartiet rent av nämnde det i sitt valmanifest som ett gott exempel på företag man hoppas ska flytta till Landskrona. Ett prestigeprojekt skulle ros i land.
– Nu ska vi bärga hem Koenigsegg. Sen står ytterligare andra etableringar på tur. Det rör sig såväl om större som mindre aktörer men alla etableringar är lika viktiga, sa kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) samma dag som Thorn Lighting meddelade att man lägger ner produktionen i Landskrona.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av sin nämnd att i rappet fixa fram ett bygglovsbeslut för den 6000 kvadratmeter stora produktionslokalen. Teknik- och servicenämnden omprioriterade sin investeringsbudget för att ge vatten- och avloppsanslutning till platsen högsta prioritet. Överklagan som inkom hanterades kvickt och avslogs av Länsstyrelsen.
Nu gäller bygglovet för anläggningen i Viarp i och för sig i två år.
– Sker byggstart inom denna perioden så gäller bygglovet 5 år, förtydligar Per Fredrik von Platen.
– Det krävs också ett miljötillstånd för motorbana som det kallas när bilarna skall testköras på landnings- och startbanan. Vid denna ansökning gjordes en bullerberäkning som visar att flera fastigheter riskerar bli bullerstörda. Koenigsegg diskuterar nu detta med länsstyrelsen. När Koenigsegg etablerar sig i Viarp har jag inte fått något säkert besked om. Du kan väl fråga dem, avslutar Per Fredrik von Platen.

Landskrona Direkt har försökt få svar på frågan hos biltillverkaren i Ängelholm.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser