Annons

34 riksdagsmotioner från Carina Herrstedt

I förra veckan berättade vi om Niklas Karlssons (S) sex och Torkild Strandbergs (FP) tolv riksdagsmotioner. Klart är därmed att av Landskronas tre riksdagsledamöter är det Carina Herrstedt (SD) som varit flitigast med att sätta sitt namn på motioner. Det kan konstateras sedan den allmänna motionstiden i riksdagen löpte ut. Hela 34 motioner bär hennes namn. Flera av motionerna är skrivna tillsammans med partikollegor. Andra är i eget namn och bland annat vill Carina Herrstedt se ett gemensamt nordiskt register över läkare som fråntagits sin legitimation. – Det är inte hållbart att läkare som får sin läkarlegitimation indragen i ett nordiskt land endast behöver flytta vidare till ett annat nordiskt land och där kunna fortsätta arbeta som läkare, skriver hon. En sänkning av dansbandsmomsen från 25 procent till 6 procent år en annan fråga hon tar upp. – Finns det ett uppsåt till dans, alltså har man arrangerat en danskväll, så blir det 25 procent moms. Men om samma band står på samma scen och spelar en konsert där folk spontandansar så blir det sex procent moms, säger hon och finner detta orimligt. Tillsammans med den nu tillförordnande partiledaren Mattias Karlsson vill man ge ”Du gamla, du fria” statusen som officiell nationalsång. – Till skillnad från många andra nationalsånger har “Du gamla, du fria” aldrig officiellt, genom ett politiskt beslut, antagits som officiell nationalsång. Den har istället genom tradition kommit att bli Sveriges nationalsång. Detsamma gäller i Norge, Finland och Danmark, säger Carina Herrstedt som vill slå vakt om ”Du gamla, du fria” och att den antas som Sveriges officiella nationalsång. Samtidigt medger Sverigedemokraten att det inte främst är vare sig dansbandsmomsen eller och nationalsången som hon brinner mest för i motionsfloran. – Mina motioner jag brinner lite extra för är exempelvis, Barns rätt till glasögon, Rätten till personlig assistans, samt Placerade barns rätt till skolgång, avslutar hon.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser