Kommunala bolag i samarbete för en grönare stadsdel i norr

Landskrona Energi AB, AB Landskronahem och LSR AB har inlett ett samarbete för att gemensamt driva utvecklingen av ett hållbart Landskrona framåt. Samarbetet är unikt, då tre kommunala samhällsnyttiga aktörer från näringslivet kopplas samman med akademiska studier från Lunds universitet. Projektet är döpt till Green Hub Landskrona.

Samarbetet utvecklades när man försökte hitta smarta lösningar i Karlslundsområdet för miljö- och energieffektiviseringar.
– Stadsbyggnadsförvaltningen och Landskronahem har fått ett bidrag från Hållbara städer för att göra en förstudie om Karlslund. Studien ska visa hur man på olika sätt kan stärka och utveckla området, bland annat genom att titta på ett antal delområden såsom befintliga bostäder och byggnader, kommunal- och kommersiell service samt möjliga miljö- och energieffektiviseringar, säger Helena Fremle, VD på Landskronahem.

Tillsammans med kommunen vill bolagen vara med att utveckla området till en mer tillgänglig och attraktiv stadsdel.
– Vi ser Green Hub Landskrona som en naturlig del av utvecklingsarbetet i Landskrona. Alla tre bolag har samhällsnyttiga verksamheter med fokus på hållbarhet och miljö, därför känns detta som ett naturligt steg att ta tillsammans, fortsätter VD Johan Holmstedt på Landskrona Energi.

Det nya projektkontoret för Green Hub Landskrona finns på Karlslundsområdet, där det nu sitter fyra studenter och skriver sina examensarbeten.
– Vi ser fram emot de kunskapsutbyten som studenter tillsammans med de boende kan ge framöver, menar Jonny Meerwald, VD på LSR.

Till arkivet