Annons

Gemensamt budgetförslag för S och V

På måndag är det dags för det nya fullmäktiges elddop.
Mål och budget för 2015 med flerårsplan 2016-2017 ska beslutas. Det är inte bara den parlamentariska situationen som är osäker, fullmäktigeledamöterna är till viss del nya liksom presidiet som ska leda mötet. Åtminstone lär de senare få bekänna färg. Sedan tidigare är Treklövens budgetförslag presenterat och nu har även Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnat in ett gemensamt budgetförslag för det kommande året. Dock utan siffror.

”För att möjliggöra ett organiserat arbete för förvaltningarna har S och V tagit avstånd från att göra större ändringar i de siffror som har presenterats tidigare”, skriver partierna i ett pressmeddelande på tisdagsförmiddagen. Istället väljer man att fokusera på de sedan tidigare presenterade områdena från sin avsiktsförklaring, jobben, skolan, miljön och socialt ansvarstagande där man initialt vill uppdra åt förvaltningarna att göra olika handlingsplaner, kostnadsberäkningar och utredningar.
– Vi söker breda lösningar. Det är ärligt menat och inget mediautspel som påståtts. Vi bygger vidare på liggande förslag med olika utredningsuppdrag för att stärka samverkan med näringsliv, minska arbetslösheten, mindre klasser i skolan med mera. Det är ett förslag som vi hoppas fler kan ställa sig bakom.Vi sträcker ut en hand till de övriga partierna. För det kommer det att krävas samarbete med breda lösningar för att göra staden hel, säger Niklas Karlsson (S) och menar att dokumetet är en tydlig signal “inte minst till moderaterna” att man vill hitta samarbetsformer under stundande mandatperiod.
– Vi är väl medvetna om att inget är gratis och att våra förslag kommer att kosta men vi vill se en fortlöpande diskussion om finansieringsmodeller etcetera, säger Niklas Karlsson.

Annons
 

Det yrkande som kanske kommer att väcka störst debatt är att S och V vill
att samtliga satsningar i investeringsbudgeten som rör Vägval Landskrona/Norra Borstahusen skjuts upp med 1 år för att kunna genomföra en aktualiserad omvärlds- och konsekvensanalys.
– Vi behöver andrum i frågan, anser Niklas Karlsson om projeket som hittills kostat skattebetalarna i runda svängar 120 miljoner kronor och som inte väntas ge kommunen överskott förrän tidigast 2018.
– Om ens då. Nej, låt oss få gjort en genomgripande analys av läget.

Landskrona ska vara en stad för alla, poängterar partierna vidare i sitt pressmeddelande.
”Det handlar om att ge alla människor förmåga till egen försörjning, lyfta alla barn så att de lämnar skolan med fullständiga betyg och göra Landskrona till Sveriges mest klimatsmarta stad”, skriver man.
 
– Detta är en budget som ska säkerställa att kommunen jobbar såväl för dem som redan bor i staden som för dem som förväntas flytta hit, säger Henning Süssner Rubin (V).
– Alla kommuninvånare ska kunna lita på att vi respekterar deras perspektiv på livet i vår stad.
 
– Vi tror på ett samhälle där Landskronas medborgare har lika värde och där alla människors röster har samma värde oberoende av ekonomi, social ställning eller särskilda kontakter. Landskronas framtid ligger i Landskronabornas händer, för oss som bor här och verkar i vår fantastiska stad, avslutar Niklas Karlsson på telefon från riksdagshuset, i full färd med att skriva klart sitt jungfrutal som ska hållas i riksdagen allmänpolitiska debatt i eftermiddag.
– Det handlar om jobben. Det är klart jag har fjärilar i magen, avslutar han.
 

Ta del av S och V:s budget för 2015 som PDF.
Hela staden – Ett Landskrona för alla 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser