Annons

Fullmäktigebeslut om taxor på Ventrafiken hävs i dom

Den som trodde att turerna kring Ventrafiken var slut trodde fel. Denna gång gäller det ett beslut om taxehöjning på Venbåtarna som togs i kommunfullmäktige den 22 april. På måndagen meddelade Förvaltningsrätten i Malmö att kommunfullmäktigebeslutet ska hävas.

Enligt Sten-Åke Persson, ordförande i Hvens Byalag, är det inte kommunfullmäktige som ska sätta priserna för persontransporter med Venbåtarna och nu ger Förvaltningsrätten honom rätt i en dom.
– Efter ett regeringsbeslut som togs 1990 så var det Länsstyrelsen och Vägverket som skulle sätta priser och ingen annan, säger han och fortsätter.
– Sedan 1996 har dock kommunen satt priserna och rent krasst så konstaterar jag att samtliga beslut sedan dess är ogiltiga. Därför lämnade jag in ett yrkande till Förvaltningsdomstolen att det senaste beslutet skulle hävas.

Annons
 

Björn Falk (M) är ordförande i Ventrafikens styrelse men han skickar över bollen till ägarna, det vill säga Landskrona kommun.
– Jag tänker inte ge mig på att leka amatörjurist. Det här är knepiga frågor. Dessutom är det ett kommunfullmäktigebeslut som hävts så detta har inte med oss i Ventrafikens styrelse att göra, säger han.

Från Landskrona stad hävdar man att det så sent som den 18 mars i år togs ett beslut i Region Skåne att kommunen har rätt att besluta om nivån på taxor gällande persontrafiken. De är dock väldigt försiktiga innan domen granskats i detalj.
– Det här är inte alldeles enkelt. Våra jurister kommer att läsa genom domen ordentligt och sedan får vi ta beslut på om vi ska överklaga Förvaltningsrättens dom eller ej, säger Susanne Öström, stadsdirektör i Landskrona.

Brukligt är att motparten, i detta fall Landskrona kommun, har tre veckor på sig att överklaga domen.
– Jag är såklart nöjd med domen men jag hade önskat att de var mer detaljerade i vissa delar. Men vi får se vad som nu händer. Jag förutsätter att kommunen kommer att överklaga. Annars är ju alla höjningar sedan 1996 ogiltiga, säger Sten-Åke Persson.

För de som reser till Ven idag så gäller de nya priserna som började gälla den 1 juni i somras.
– Men vi uppmanar att man ska spara sina biljetter. Skulle det sluta med att kommunfullmäktigebeslutet förblir hävt så kommer de som rest efter höjningen att få tillbaka mellanskillnaden om man kan uppvisa biljett, avslutar Susanne Öström.

Landskrona Direkt har försökt nå kommunjuristen Marie Pettersson samt Madelene Westberg, domare på Förvaltningsrätten i Malmö.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser