Annons

Kultur- och fritidsvanor undersöks

I veckan kommer 1 200 slumpvis utvalda personer i Landskrona kommun att få en enkät om kultur- och fritidsvanor hemskickad i brevlådan. Fritids- och kulturförvaltningen hoppas att så många som möjligt av de som har blivit utvalda väljer att besvara frågorna. Bland annat undrar man hur du som besökare får reda på arrangemanget, exempelvis att du läst om det på Landskrona Direkt. Syftet med undersökningen är att skapa ett underlag till arbetet med att erbjuda meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter för invånarna i Landskrona kommun. Landskrona stad kommer att använda resultatet av undersökningen i sitt strategiska arbete. Utifrån de trender och tendenser som fångas upp kommer staden att kunna göra prioriteringar och fördjupade undersökningar. I enkäten får landskronaborna svara på hur ofta man gjort en aktivitet, besökt ett arrangemang eller institution samt på hur man får information om sevärdheter och kultur- och fritidsaktiviteter. Till sist får de tycka till om vad Landskrona stad bör satsa mer på.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser