Annons

Erikstorpsvägens norra del stängs för trafik

Arbetet med att färdigställa Strandvägen mellan Carl XI:s väg och Holmgatan hinner inte bli klar innan teknik- och serviceförvaltningen stänger av en bit av Erikstorpsvägen någon kilometer norrut. Det är en vattenledning som måste bytas ut och när man ändå måste gräva upp gatan så passar man på att se över gatans utformning. Erikstorpsvägen kommer därför att vara avstängd mellan Alfredsvägen och Lill Olas väg under större delen av byggtiden.

Ombyggnadsarbetet kommer att börja 13 oktober 2014 och pågå fram till 1 april 2015. Genom att smalna av gatan vill man skapa utrymme för att anlägga cykelbanor på båda sidor, vilket ökar tryggheten för de oskyddade trafikanterna. Gatan kommer även att få ny stadsmässig belysning och förskönas med trädplanteringar.
Målet är att skapa ett vackert gaturum som blir till glädje inte bara för de boende utan också alla som går och cyklar längs Erikstorpsvägen.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser