Annons

Stad och polis överens om fokusområde

Sedan sex år tillbaka har staden och polisen haft en skriftlig överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona. Nu har Brottsförebyggande rådet i samråd med berörda förvaltningar tagit fram ett förslaget till överenskommelse om samverkan som ska gälla  2015/2016.  De tre huvudpunkterna i den nya överenskommelsen är trygghet i offentlig miljö, insatser mot droger och bra uppväxtvillkor för barn och unga.

Tidigare har närpolischefen i Landskrona gett klartecken för det förslag som föreligger och i torsdags godkände även kommunstyrelsen förslaget.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser