Annons

Projektstöd till Startelvan

Endast ett KF-beslut återstår innan Startelvan kan fortsätta ytterligare ett år.

I torsdags föreslog kommunstyrelsen nämligen kommunfullmäktige att godkänna och bevilja 950 000 kronor till Landskrona BoIS arbetsmarknadsprojekt Startelvan för en ettårig förlängning.

Annons
 

Projektet är i dag delfinansierat av Europeiska socialfonen och sträcker sig fram till och med imorgon. Startelvan har sökt stöd för personalkostnader, administrationskostnader och genomförande av aktiviteter för att kunna driva projektet i ytterligare ett år.

Om kommunfullmäktige beslutar att ge Startelvan bidraget kommer kommunstyrelsen att ge individ – och familjeförvaltningen i uppdrag att teckna en överenskommelse med Startelvan.

Kommunstyrelsen kommer också att ge BoIS i uppdrag att hitta alternativa finansieringsmöjligheter vid en eventuell ytterligare förlängning av projektet/verksamheten om medel beviljas.

Pengarna kommer under 2014 tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Anslaget för 2015 lämnas till budgetberedningen för att tas med i 2015-års budget.

Utbetalningen av bidraget kommer att ske månadsvis med 79 000 kronor under perioden 2014-10-01 – 2015-09-30.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser