Annons

Kampanjdag för äldres säkerhet

Den 1 oktober är det FN:s internationella äldredag. En dag som uppmärksammas över hela Sverige med kampanjerna Peppar peppar… och Aktiv mot brand för att öka säkerheten bland landets seniorer. I Landskrona kommer PRO att dela ut informationsmaterial till sina medlemmar och räddningstjänsten kommer att besöka Fröjdenborgs dagcentral för att informera om brandsäkerhet. På onsdag finns Räddningstjänsten på plats på Fröjdenborgs dagcentral från klockan 14.00. – Vi vill synliggöra de risker som äldre personer utsätts för dagligen, och vilka åtgärder man ska vidta för att undvika olyckor, säger Hanna Johansson, brandingenjör på räddningstjänsten i Landskrona Fokus för kampanjerna är att minska fallolyckor och bränder. Kampanjen ”Peppar peppar…” leds nationellt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, med en rad lokala samarbetspartners runt om i hela Sverige. Varje år skadas närmare 115 000 seniorer (från 65 år och uppåt) i Sverige så allvarligt att de måste uppsöka akutsjukvård. Av dessa olyckor sker mer än hälften, drygt 66 000 genom olyckor i den ordinarie bostaden och ytterligare 15 000 genom olyckor i särskilda boenden. Målet med ”Peppar peppar…” är att genom information och upplysning minska antalet olyckor bland äldre i Sverige. Mer information om kampanjerna finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s hemsida. www.msb.se/pepparpeppar och www.msb.se/aktivmotbrand

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser