Annons

Inga satsningar i Malvans nuvarande lokaler

Said Hadrous (V) har väckt en motion om att ge föreningen Malvan stöd. Motionären föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge individ- och familjenämnden i uppdrag att utreda kostnaderna för en renovering av Malvans kök och övriga lokaler och att ge nämnden i uppdrag att ta hänsyn till Malvans behov i nämndens budget för 2014 alternativt säkerställa att det skapas en mötesplats för Landskronas hemlösa med möjlighet till matservering.

Individ- och familjenämnden beslutade den 15 maj 2014 att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Nämnden bedömer det inte vara relevant att renovera Malvans lokaler då dessa kommer att rivas när Jönsaplan bebyggs, Nämnden menade att man istället fokusera på att hitta en ny lokal. Ett arbete som är aktualiserat hos Landskrona stadsutveckling AB.

Annons
 

Kommunstyrelsen föreslog därför kommunfullmäktige att avslå motionen.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser