Annons

Aktivera ven.se

En av hela fem motioner som kommunstyrelsen hade att ta ställning till den gångna veckan var en motion väckt av Måns Back Nilsson (S) – ”Skapa en kommunal Internetsida med turistutbud enbart för Ven”

Det var för knappt ett år sedan som venbon, tillika socialdemokraten Måns Back Nilsson lämnade in sin motion om att aktualisera den kommunägda domänen ven.se.
Tanken med förslaget är det ska vara kostnadsfritt för Vens företagare att synas på sidan.
Vidare föreslår Måns Back Nilsson att om staden inte anser sig ha möjligheter att skapa en särskild sida för domänen ven.se ska möjlighet ges till Hvens Byalag att skapa ett länkskafferi på adressen.

Annons
 

Idag finns kommunens totala turistutbud tillgängligt via landskrona.se/turist, något som även inkluderar Ven. Domänen ven.se pekar idag direkt in på de turistsidor på webbplatsen som handlar om ön. På sidan finns även en nationell informationsdatabas som är sökbar för både svenska och utländska besökare, där alla verksamheter kopplade till turism kan medverka kostnadsfritt. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att avslå motionen. S yrkade på bifall till motionen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser