Annons

Kommunen vill att staten tar över trafiken till Ven

Att Landskrona stad är intresserade av att sälja kommunägda Rederiaktiebolaget Ventrafiken till någon hugad privat aktör är ingen hemlighet. Nu skickar kommunledningen även en skrivelse till statliga Trafikverket och ifrågasätter om inte de borde ta över ansvaret för trafiken mellan fastlandet och Ven. Två före detta verkställande direktörer för Ventrafiken har mer eller mindre frivilligt lämnat Ventrafiken. Båda, Magnus Anderson och Martin Hultman, har uppgett att det inte kommer att kunna bedrivas verksamhet som bara bygger på att transportera folk och fordon och samtidigt gå plus/minus noll trots de bidrag man får idag. Till Landskrona Direkt har styrelsemedlemmar hävdat motsatsen. Men trots detta vill alltså ägaren, det vill säga Landskrona stad göra sig av med problembarnet en gång för alla. – Det har länge talats om att staten borde ta över väghållaransvaret och därför tyckte vi att det var dags att skicka över en skrivelse till Trafikverket för att sondera läget. Vi på stadsledningskontoret har därför formulerat en skrivelse som ska behandlas i kommunstyrelsen. Sedan får de ta beslut om den ska skickas iväg till Trafikverket, säger stadsdirektör Susanne Öström. Susanne Öström och kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) är de som kommer att underteckna skrivelsen om den antas i KS och de menar att ”…väghållaransvaret för färjeleden bör vara statlig…” och att staden anser att ”det kommunala väghållningsansvaret mellan Landskrona och Ven är rationell väghållning då kostnaderna är betungande för en kommun i Landskronas storlek.” Att staden försöker få Trafikverket att ta över ansvaret för trafiken är dock inte av ekonomiska skäl enligt Susanne Öström. – Det är många, framför allt Venbor, som tycker att det är staten som ska driva trafiken och därför ser vi över vilka möjligheter som finns, säger hon. Om nybyggda Uraniborg kommer att ingå i ett eventuellt statligt övertagande eller om färjan ska säljas alternativt hyras ut till staten av kommunen, vilka äger båten, kan inte Susanne Öström svara på idag. – Vi får först se hur de ställer sig till vår skrivelse. Det kanske inte blir aktuellt över huvud taget, säger hon. I skrivelsen tar stadsledningskontoret upp ett liknande fall. Det är Aspöleden i Karlskrona som staten tog över ansvaret för 1991. Förutom trafiken mellan Landskrona och Ven så finns det idag enbart en linje i Sverige som har kommunalt väghållaransvar och det är leden mellan Marstrand och Koön på västkusten. I dagarna sitter Susanne Öström även med underlaget till privat upphandling av Rederiaktiebolaget Ventrafiken. – Jag sitter faktiskt med det framför mig just nu när vi pratar. Att staten tar över väghållaransvaret är ett alternativ. Ett annat är att en privat aktör köper rederiet. Och ett tredje är att kommunen fortsätter att driva trafiken mellan Landskrona och Ven, avslutar stadsdirektören.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser