Sjukskrivningarna ska minskas

Under 2013 var den totala sjukfrånvaron 5,9 procent. Totalt var 161 personer långtidssjukskrivna och korttidssjukfrånvarodagar i genomsnitt per anställd var 5,8 dagar.
Detta är siffror som politikerna nu hoppas kunna sänka. Vid dagens möte i kommunstyrelsen antogs personalpolitiska mål som innebär en 4,0 procentig total sjukfrånvaro, där 99 personer är långtidssjukskrivna och 3,5 korttidssjukfrånvarodagar i genomsnittet per anställd.

Landskrona stads personalpolitiska målsättning är att skapa goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas både i arbetet och som individ.

Den högsta sjukfrånvaron finns inom teknik- och serviceförvaltningen och omsorgsförvaltningen. Skillnaden i långtidssjukfrånvaro mellan män och kvinnor är hög, kvinnor har i genomsnitt ungefär dubbelt så hög långtidssjukfrånvaro som män.

Till arkivet