Annons

Kris för Folkets hus om AF flyttar

Risken är mycket stor att Folkets hus i Landskrona drabbas av ett stort bakslag. Det är Arbetsförmedlingen och kommunala Kompetensforum som har önskemål om att söka sig till nya lokaler. Besked väntas komma denna månad. Skulle de flytta så tappar Folkets hus hyresintäkter på närmare två miljoner kronor under ett år om man inte hittar nya hyresgäster.

Arbetsförmedlingen i Landskronas nya chef, Mona Mårtensson, vill att hennes verksamhet ska flytta till nya lokaler. De hon har fått upp ögonen för ligger i fastigheten Karl XV 18 med adress Rådmansgatan 7.
– Inget är beslutat än. Jag äger inte frågan själv utan det är vårt huvudkontor som fattar beslutet, säger hon till Landskrona Direkt.
– Jag kan inte upprätthålla verksamheten som jag vill. Vi har idag behov av andra ytor typ grupp- och samtalsrum och det finns inte fullt ut idag. Vi vill helt enkelt kunna möta våra kunder mer och oftare.

Annons
 

Lars Svensson är föreståndare på Folkets hus och han är försiktig i sina kommentarer men förklarar att AF och Komptetensforum nyligen fått sina lokaler renoverade och att man just flyttat upp delar av Arbetsförmedlingens verksamhet till fjärde våningen och därmed frigjort ytor för större lokaler.
– Vi har de senaste åren lagt ner cirka två miljoner kronor på ombyggnader för Arbetsförmedlingen och Kompetensforum. Och gällande möteslokaler så har de flera nya sådana efter ombyggnaden, säger han.
– Skulle dom flytta så tappar vi knappt två miljoner i hyresintäkter och det kommer vi inte att klara av.

Mona Mårtensson vidhåller dock att faciliteterna på Rådmansgatan är bättre disponerade än de nuvarande lokalerna.
– Vi måste nu vandra upp och ner då vi sitter på flera plan, säger hon.
På frågan om man tänker sitta på ett plan i Karl XV-huset blir dock svaret nej.
– Lokalerna är helt enkelt bättre och det gäller även tillgången till hissen.

Förutom att Individ- och Familjeförvaltningens Komptetensforum väljer att flytta med Arbetsförmedlingen till Rådmansgatan så tänker förvaltningen även flytta över en del av avdelningen för försörjningsstöd som idag sitter bland annat på Pilåkersgatan.
– Vi ser en stor synergieffekt av att sitta i samma hus som Arbetsförmedlingen. Så flyttar dom så vill vi gärna flytta vi också. Stannar AF på Folkets hus så flyttar inte i heller, säger Annette Lindberg Molin, chef för Individ- och familjeförvaltningen i Landskrona.

I de papper som fanns till hands då Individ- och familjenämnden tog beslut om flytten nämns att de nuvarande lokalerna inte är “ändamålsenliga utifrån arbetsmiljö och säkerhet för personalen”. Att så är fallet förnekar dock Annette Lindberg Molin.
– Det har inget med arbetsmiljö att göra. I Folkets hus har vi lokaler som passar oss bra. På Pilåkersgatan kan det dock behövas göra förändringar. Men anledningen till flytten är att vi vill sitta i samma bygge som Arbetsförmedlingen.

En som reagerar starkt på att Individ- och familjeförvaltningen vill flytta sin verksamhet är nämndens andre vice ordförande Jonas Esbjörnsson (S).
– Frågan om arbetsmiljön är inte lyft i nämnden under dessa åren. Det lyfts först nu igenom att på ett drastiskt sätt säga upp lokalerna. Återigen har de satt i gång en flyttkarusell för anställda. Inte heller har några större diskussioner förts med fastighetsägaren, säger Jonas Esbjörnsson (S) och funderar över hur man slösar med stadens skattepengar.
– I samlokaliseringen som genomförs av Folkpartiet och Sverigedemokraterna blir det mindre men dyrare lokaler. Vi tycker detta är ett stort slöseri med Landskronas skattepengar.

Nu väntar Mona Mårtensson på besked från sitt huvudkontor om en eventuell flytt.
– De har sagt att de ska lämna besked i juni månad. Därför kan jag inte göra något. Skulle det komma ett positivt besked så väntar en tid där anbud på en ombyggnad av de nya lokalerna ska gå genom. Jag räknar med att en flytt kommer att ske någon gång under 2015. Om det blir någon över huvud taget, säger Mona Mårtensson.

– Det märkliga att ingen, varken Arbetsförmedlingen eller de på Individ- och familjeförvaltningen sagt ett ljud till oss på Folkets hus, avslutar Lars Svensson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser