Niklas Karlsson 40 år

Halva sitt liv har Niklas Karlsson, som fyller 40 år imorgon, det vill säga den 18 juni, ägnat åt lokalpolitiken. Men nu är det dags att ta nästa steg, till hösten kandiderar Landskronas socialdemokratiska kommunalråd till riksdagen. – Stödet jag känner från medlemmarna ger mig inspiration att föra arbetet för ett jämlikt och rättvist samhälle vidare, förklarar Niklas Karlsson som efter avslutade gymnasiestudier tog steget över till universitetet i Lund. – Där har många socialdemokrater studerat och själv hade jag glädjen att väljas till ordförande i studentklubben samtidigt som Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö blev kassör. Att Sverige avskaffat den allmänna värnplikten är inget som Niklas Karlsson jublar över. Tiden på dåvarande A3 i Kristianstad är inget han vill vara utan. – Nej och jag tror att det hade varit bra för dagens unga idag. Kanske läge att fundera på någon form av samhällstjänst för våra unga killar och tjejer på väg in i vuxenlivet. Som 20-åring valdes Niklas Karlsson in i kommunfullmäktige i Landskrona 1994 och tog då bland annat plats i kommunstyrelsen. Fem år senare, 1999, valdes han till ordförande i dåvarande Barn- och Utbildningsnämnden och efter valet 2002 utsågs han till kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. – Det blev fyra spännande år där vi bland annat drog igång byggnationen i Nyhamn och BoKlok, etablerade samarbete med högskolor och universitet, vilket tyvärr inte finns längre. Men främst värderar jag det stora markköpet av Svalöf Weibulls jordarna som ger kommande generationer möjlighet att planera för Landskronas utveckling. Köpet genomfördes trots motstånd från stora delar av den samlade oppositionen. – Men det är den bästa affär kommunen gjort och det är jag glad över idag, poängterar Niklas Karlsson som efter valet 2006 fick ta steget över till rollen som kommunalråd för oppositionen. – Det är aldrig roligt att stå på läktaren och se hur mycket av det man arbetet för raseras samtidigt som samarbetsklimatet försämras av en stundtals hätsk och osaklig debatt, anser han och efterlyser mer av den gamla ”Landskronaandan” som gällde under de många åren med S-styre. – Trots att vi hade egen majoritet så tog vi till oss av synpunkterna från dåtidens opposition och hade när kontakt med såväl näringsliv som den fackliga rörelsen och stadens föreningsliv. Den andan önskar jag tillbaka för Landskronas bästa. Vi måste lära oss samarbeta mer om vi ska bryta kommunens dödläge. Och föreningslivet är något som ligger Niklas Karlsson varmt om hjärtat. Döttrarna Klara och Anna tillbringar båda sin fritid på Landskrona Ridklubb och för sonen Fabian är det fotboll i BK Landora som gäller. – Ett fungerande föreningsliv är viktigt inte bara för barnen utan för hela samhällets utveckling. Där skapas vänskapsband mellan generationer och mellan människor med olika bakgrund som varar livet ut. Därför är det viktigt att rusta upp föreningsstaden Landskrona vad avser såväl anläggningar som föreningsstödet. Parallellt med de kommunala uppdragen har Niklas Karlsson också haft förtroendeuppdrag inom partiet. Redan 2005 valdes han in i partistyrelsen som den då yngsta ledamoten och 2013 valdes han till ordförande i Skånedistriktet, landets största distrikt. Och efter 20 år inom kommunalpolitiken är det nu dags att ta nästa steg. Niklas Karlsson står som första namn på riksdagslistan i Skåne läns västra valkrets till höstens val. Och här handla det om stolta traditioner, redan1908, hela 13 år innan lika rösträtt för både män och kvinnor infördes i Sverige, fick Landskrona sin första socialdemokratiska riksdagsman i form av folkskollärare Ola Hansson-Waldén och vid valet i september kan Niklas Karlsson bli den sjunde i raden av socialdemokratiska riksdagsmän från Landskrona på 106 år. Födelsedagen den 18 juni firas med öppet hus i hemmet.

Till arkivet