Turismen i Landskrona omsatte nästan en halv miljard 2012

Turismnäringens årliga TEM-rapport har kommit och ger en sammanfattande bild av de ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekterna av turismen i Landskrona under 2012. Den totala omsättningen landade på 487 miljoner kronor och antalet helårs­anställda uppgick till 415 personer.
– Även om omsättningen totalt gått tillbaka med 21 miljoner under 2012 på grund av finanskrisen, en stark svensk krona gentemot danska kronan och euron, och det ostadiga och kalla vädret så ser vi ändå att flera långsiktiga satsningar kommit igång i Landskrona. Det är bra att vi inte tappar tempo nu utan förbereder oss på den ekonomiska uppgång som väntas efter nedgången, säger Robert Patzelt, turismsamordnare i Landskrona stad

Turismen delas in en kommersiell och en ickekommersiell del. Den kommersiella delen består av de besökare som betalar för logi eller gör dagsbesök. Hotellen stod för 65 procent av de kommersiella övernattningarna, vilket är en ökning med 2,1 procent, och fördelat på bransch visar statistiken en ökning av omsättningen inom aktiviteter med 15 procent jämfört med 2011.
– Landskrona är på frammarsch i utvecklingen av exportmogna produkter och det syns på siffrorna att de som besöker oss också deltar i fler aktiviteter än tidigare. Vi är en destination för soft adventure och efterfrågan ökar vilket gör att jag ser på framtiden med tillförsikt, fortsätter Robert Patzelt.

Inom den ickekommersiella delen ökar omsättningen inom eget fritidshus, släkt och vänner, samt genomfartsresenärer.
– 2012 var finansiellt mycket turbulent med flera stora varsel och krislån som gjorde människor mer återhållsamma. Man använder i allt större grad sina fritidshus eller besöker släkt och vänner som alternativ för att få bättre ekonomi i sitt resande, avslutar Robert Patzelt.

Till arkivet