Annons

Fjärrvärmeavtal för 300 miljoner tecknat

För en vecka sedan togs beslut i kommunfullmäktige i Landskrona att Landskrona Energi, tillsammans med Öresundskraft AB i Helsingborg och Lunds Energikoncernen AB, ska bygga en fjärrvärmeledning mellan städerna och idag träffades parterna i Landskrona och skrev på avtalet.
– Det var väl smidigast och träffas här eftersom vi ligger i mitten, sa Kåre Larsson, VD Landskrona Energi AB, på en presskonferens på måndagsförmiddagen.

På Landskronas kraftvärmeverk Energiknuten skrevs idag avtal för ett unikt samarbete mellan Öresundskraft AB, Landskrona Energi AB och Lunds Energikoncernen AB. Med en 29 kilometer lång fjärrvärmeledning mellan Landskrona och Lund ska Helsingborg kopplas samman med Lund via Landskrona. Ledningen väntas bli klar hösten 2015 och investeringen beräknas till cirka 300 miljoner kronor.
– Det här är en stor dag. Jag vill ge politiken i kommunerna en eloge för att man kommit såhär långt, säger Sylvia Michel, VD Lunds Energikoncernen AB.

Annons
 

Byggstart för ledningen är satt till hösten 2013 och cirka två år senare ska den vara klar att tas i bruk och alla är överens om att satsningen kommer att betala sig.
– Detta är en långsiktig satsning som kommer att inneböra sänkta produktionskostnader. Dessutom kommer vi inte att vara lika känsliga för omvärldsproblem, berättar Anders Östlund, VD Öresundskraft AB.

En befintlig fjärrvärmeledning finns redan mellan Helsingborg och Landskrona sedan 2005.
– Det finns tydliga ekonomiska och miljömässigt hållbara fördelar med att fjärrvärmenäten knyts samman. Varje år kommer vi att kunna minska koldioxidutsläppen med 26 000 ton per år tack vare de olika egenskaperna i våra kraftvärmeverk. Samtidigt kommer vi att spara 26 miljoner kronor för värmeproduktionen då denna optimeras, säger Sylvia Michel .

Några sänkta avgifter för de 106 000 hushållen som kan nås blir det dock inte tror Anders Östlund.
– Men jag är övertygad om att vi kan hålla ett lägre pris i framtiden än vad vi kunnat annars.

Om andra kommuner kommer att hoppa på och koppla upp sig till ledningarna är oklart.
– Detta är ett unikt samarbete, där vi arbetar utanför våra geografiska regiongränser. Vi hoppas på att se liknande samarbeten i framtiden. Svalöv är väl tveksamt men Kävlinge ligger bra till och de får gärna vara med, avslutar Anders Östlund.


Anders Östlund, VD Öresundskraft AB, Sylvia Michel, VD Lunds Energikoncernen AB och Kåre Larsson VD Landskrona Energi AB signerade i dag avtalet som sammanbinder fjärrvärmen städerna emellan.


Kåre Larsson kollar så att allt är grönt.


Vd-trion är rörande överens om att det är ett bra avtal man ingått. Röret är ett snitt av ett fjärrvärmerör modell större. Det ljusare partiet är isoleringen.


Energiknutens inre.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser