Startelvan förlängs ett år

Landskrona BoIS samhällsprojekt ”Startelvan”, som drogs igång hösten 2010, har nu fått stöd från EU för ett års förlängning. Projektet skulle egentligen ha avslutats efter sommaren men Europeiska Socialfonden bidrar nu med pengar för ytterligare ett år, fram till den 30 september 2014.

– En av anledningarna till att Europeiska Socialfonden vill fortsätta ge sitt stöd är vårt förhållningssätt till ungdomarna, som man har uppfattat som mycket bra. Vår metod att arbeta med ungdomarna med så kallad street-coaching har rönt stor uppmärksamhet, säger Mats Persson, styrelseledamot i BoIS och sammankallande i föreningens samhällskommitté.

Startelvan är ett projekt, som drivs av Landskrona BoIS och som vänder sig till arbetssökande ungdomar mellan 18-29 år. Målet är att försöka få in ungdomarna på arbetsmarknaden, genom aktiv coachning och praktikmöjligheter.

Europeiska Socialfonden bidrar nu med ytterligare knappt 1,7 miljoner kronor för att verksamheten ska kunna bedrivas ett år till.
Någon ytterligare förlängning efter september 2014 eller permanentning av Startelvan i BoIS regi blir det dock inte.

– Vi i BoIS tar ett ansvar i samhället genom olika projekt, men det är inte vårt huvudsakliga uppdrag och därför kommer vi att delge Landskrona stad våra goda erfarenheter och de får sedan får avgöra, om de vill arbeta vidare med den här metoden, säger Mats Persson.

Till arkivet