Annons

Planer på en social investeringsfond

Kommunstyrelsen sa på torsdagen ja till att inrätta en social investeringsfond.
– Norrköping har en modell som vi tittat lite på, säger kommunalråd Cecilia Lindell (M) och berättar att man där gått in med i runda svängar 40 miljoner.
– Men så är det också en betydligt större kommun än Landskrona. Vi uppdrar åt budgetberedningen att komma med ett förslag på hur mycket vi ska lägga in.

Den sociala investeringsfonden ska bidra med medel till förebyggande insatser främst riktade mot barn och unga. Satsningarna ska främja målgruppernas framtida möjligheter att skapa sig ett självständigt liv.
 
Under de tre första åren tillförs medel varje år från kommunstyrelsen. Därefter är det återbetalningarna genom nämndernas minskade kostnader som ska säkra fondens fortlevnad.
– Det projekt som kommer att beviljas är sådant vi inte gör idag och som griper över flera olika förvaltningar, avslutar Cecilia Lindell.

Annons
 

Det är nu kommunfullmäktige som kommer att fatta det avgörande beslutet men på KS var samtliga ledamöter överens.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser