SFI-undervisning på entreprenad

Landskrona har under en period sneglat mot Helsingborgs sätt att bedriva svenskundervisning för invandare. I Helsingborg har man sedan ett drygt år tillbaka infört ett ”kundvalssystem” med auktoriserade utbildningssamordnare som ska bedriva undervisningen i svenska för invandrare i dess olika former, SFI, etcetera. Politikerna i utbildningsnämnden gav i somras uppdrag åt förvaltningen att utreda ett liknande system i Landskrona. Vid årsskiftet bjöd utbildningsförvaltningen in privata och externa utbildningsleverantörer att auktorisera sig som utbildningsleverantör för den kommunala utbildningen i svenskundervisning för invandrare (SFI).

Hittills har tre utbildningsföretag ansökt. Utöver dessa har ytterligare ett par leverantörer visat intresse.
– Det är glädjande med intresset. Kundvalsmodellen är i första hand en förändring för att höja kvaliteten i SFI-utbildningen i Landskrona, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

– Kundvalsmodellen förväntar vi oss innebär utbildningar med olika inriktning och utbildning som är förlagd till tider som gör det möjligt att kombinera arbete eller praktik med sina SFI-studier, säger Ulf Bergström, verksamhetschef för vuxenutbildningen.

Kundvalsmodellen innebär att de studerande har rätt att välja mellan olika utbildningsanordnare, som staden godkänt. De SFI-studerande i kommunen kommer inte bara ha möjlighet att välja utbildare i Landskrona utan kan även söka sig till godkända utbildare på andra orter.
Vi tar löpande emot ansökningar och kommer efter hand att gå igenom dem för att se att de uppfyller villkoren för auktorisation. Vi hoppas på att under våren kunna erbjuda de studerande fler val för SFI, avslutar Ulf Bergström.

Till arkivet