Annons

Inget formellt beslut om lasarettet taget

Det kom inget beslut från Region Skåne gällande omstruktureringar inom sjukvården i Skåne. Anledningen är inte att det manifesterats i helgen utan istället beror det på att de ska hållas fackliga förhandlingar. Så fort de dessa avslutats kommer beslutet att fattas.
– Jag skulle tro att förhandlingarna tar cirka två veckor. Sedan kommer vi att träffas igen och då kommer beslutet att tas, säger Michael Sandin (M), ordförande i vårdproduktionsutskottet/- beredningen och att beslutet kommer är Michael Sandin övertygad om.
– Det har inte framkommit något argument för att vi skulle ta ett annat beslut.

Trots att det formella klubbslaget inte är taget så är alltså loppet kört för operationsverksamheten i Landskrona.
– Så är det. Ärendte är berett och det är bara beslutet som ska fattas efter förhandlingarna. Och eftersom vi bara är tre personer i vårdproduktionsutskottet och det bara är jag som kommer att rösta emot så kommer strukturförändringarna att ske, säger Ingrid Lennerwald (S), andre vice ordförande.

Annons
 

Hon är mycket upprörd över omständigheterna krin ärendet.
– Ska man genomföra så stora strukturella förändringar så borde beslutet tas i fullmäktige. Dessutom måste man ha mycket på fötterna. Man ska kunna uppge varför man gör vad och dessutom ska man förankra det i såväl kommuner som hos fackföreningar och även bland personalen. Men något sådant har inte skett här. De har inte gett någon som helst anledning till varför man till exempel ska flytta det mycket väl fungerande verksamheten i Landskrona, säger hon.

Michael Sandin svarar på kritiken.
– Jag förstår att man i Landskrona ser sitt i första rummet. Men vi måste se till helheten. Målet är att vården totalt sett ska bli bättre i Skåne.

Uttalandet får Ingrid Lennerwald att sucka.
– Dom har inte på något vis visat att något kommer att bli varken bättre eller billigare. Men frågar du mig så tror jag att vården i Skåne kommer att bli sämre och man kommer inte heller att spara en enda krona. Tvärtom.

Senast på fredag måste fackförbunden ha kallat till centrala förhandlingar och därefter ska de genomföras innan beslutet tas.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser