Stadsbyggnads julfest gick loss på 42 000 kronor

Den livligt debatterade godispåsen som stadens grundskoleelever bjöds på igår i samband med skolavslutningen som en uppmuntran för fina resultat,  gick loss på 9,51 kr per elev, vilket betyder att i runda svängar pungade kommunstyrelsen ut med 37 000:- för godiskalaset.

Värda en belöning betydligt större än så ansåg man sig vara i stadsbyggnadsnämnden och stadsbyggnadsförvaltningen som julfirade för 42 395 kronor härom veckan.

Trots stora sparbeting i kommunen är inte kassakistan tom när det gäller en del förvaltningar.
54 politiker och tjänstemän i stadsbyggnadsorganisationen var nyligen på Erikstorp för en halvdagskonfereens med efterföljande julbord. Notan hamnade på 42 395 kronor, något som i snitt motsvarar 785 skattekronor per deltagare.

Summan i sig hamnar precis på gränsen när det gäller kommunens policy och riktlinjer vid representation. I dokumentet klargörs också att ”Vin/öl, en snaps och en avec till kaffet får ingå i interna representationskostnader endast i samband med måltid efter ordinarie arbetstid, men stor restriktivitet skall iakttas och en noggrann prövning skall ske i varje enskilt fall. Alkoholfria alternativ skall alltid finnas”.

Något man också var pålästa kring då det serverades 30 stycken vinglögg, 45 dryckeskorgar med alkohol samt 39 kaffe med avec till en sammanlagd kostnad av drygt 11 000 kronor.

I sammanhanget kan tilläggas att stadsbyggnadsförvaltningen redan i maj överskred sin budget med 874 000 kronor och fick därefter tilläggsbudgeterat 1,5 miljon kronor.

Till arkivet