Miljöfarligt avfall ska bort

Transportföretaget Ohlssons förvarar utan tillstånd miljöfarligt avfall på en tomt på industriområdet. Det har fått miljöförvaltningen att agera och nu väntar böter på drygt en halv miljon kronor om företaget inte, inom tre veckor före delgivningen mottagits, transporterar bort materialet och fyller i de gropar som uppstått efter att man tagit upp sand och sålt.

Gamla vitvaror, järnvägsslipers, stora behållare med miljöfarligt avfall, rivningsmassor och mycket annat hittades av miljöförvaltningen på en tomt på industriområdet i södra Landskrona tidigare i höst. Ägarna till materialet är transportföretaget Ohlssons. Dessutom upptäcktes en stor vattenfylld grop efter att man tagit sand från marken och sålt.

Det var miljöförvaltningens personal som var på spaning efter oanmälda verksamheter i området som man upptäckte den olagliga verksamheten. Miljönämnden kräver nu att allt material transporteras bort och att marken jämnas ut och återställs annars kommer företaget att krävas på sammanlagt 550000 kronor.

Ärendet är i sig inte nytt. Redan 2008 fick miljöförvaltningen tips om verksamheten och man gjorde även då ett besök på platsen. Då kom företaget in med en anmälan om miljöfarlig verksamhet. Det visade sig dock nu att de överskridit det som man lämnade in anmälan om 2008.

Till arkivet