Stadsutvecklingsbolaget klubbat

Kommunfullmäktige gav igår klartecken åt att gå in med 95,5 miljoner kronor i Landskrona stadsutvecklingsbolag AB. Några större kontroverser kring detta fanns inte utan det var först när kommunens representanter i styrelsen skulle väljas som blodtrycket steg hos politikerna.

Att det finns delar av Centrum och Öster som behövs rustas upp och utvecklas var samtliga 51 ledamöter överens om. Vägen dit skiljdes dock åt på några punkter.
– Tidigare har åtgärder för att förbättra stadens negativa utveckling främst inriktats på individnivå. Detta har inte förmått förändra den negativa strukturen och utvecklingen i stort, sa kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) och menade att de nu är hög tid att genomföra strukturella åtgärder.

Problembilden kring Centrum/Öster beskrevs som hög arbetslöshet, högt bidragsberoende och en stundom oacceptabelt hög kriminalitet.
–  Här pågår ständigt inflyttning där andelen av människor som omgående ansöker om försörjningsstöd är stor. Det försvårar och ibland omöjliggör kommunala insatser med bestående effekt, ansåg Torkild Strandberg och var tydlig med att målet nu är att bromsa den ”ohållbara omflyttningen och starta en omfattande utveckling av en stadsdel med oerhört stor potential”.

Vänsterpartiets Henning Süssner Rubin var andre man upp i talarstolen.
Han välkomnande en satsning på Öster men menade att frågetecknen kring 
utvecklingsbolaget var så många att han i första hand yrkade på en återremiss och i andra hand på avslag.
– När vi för två månader sedan satt församlade här och hade en mastodontmaratonsittning och diskuterade budgeten nämndes det inte ens i en bisats att det skulle satsas 95,5 miljoner kronor i detta bolag, sa han och hänvisade samtidigt till en interpellation i ämnet som han ställt till Torkild Strandberg och som kommer upp till kommande möte. Dels ville vänsterpartisten veta att man nu inte bröt mot kommunallagen och gynnar enskilda privata näringslivsintressen, dels hur en satsning på jobb och bostad för de som redan bor i området ska se ut.

Socialdemokraternas kommunalråd Niklas Karlsson underströk att ingångarna var olika men att målet var det samma.
– Vi förenas i tanken att det finns alldeles för många boendemiljöer i vår stad som inte är värdiga ett välfärdssamhälle att växa upp i, sa han.
– Det är idag vi börjar resan med att upprusta dåliga boendemiljöer. Det räcker dock inte att ha ett stadsutvecklingsbolag som man stoppar in 100 miljoner kronor i och börjar jobba med att förändra den fysiska miljön, det krävs åtminstone två saker till, poängterade Niklas Karlsson och menade att detta måste ske i nära samarbete med de boende och föreningar i området samtidigt som satsningar görs på såväl socialpolitik som jobbsatsningar.
– Detta kommer att ta tid men riktningen måste vara klar, ansåg Niklas Karlsson som också menade att Landskronahems roll i sammanhanget är alldeles för diffus och att det är viktigt att snabbt utreda hur det kommunala bolaget ska vara delaktig i arbetet.
Ett varningens finger höjdes också för finansieringsmodellen och S ville väva in andra markförsäljningar i kommunen än bara Norra Borstahusen.
Något som dock inte vann gehör i salen.
Näst siste man i talarstolen i frågan var moderaternas Marko Huttunen som hade en poäng i sitt ”sälja skinnet-innan-björnen-är-skjuten-resonemang”.
– Det känns lite som ett gisslandrama för mig. Det är märkligt att öronmärka pengar på detta viset då vi inte ens fattat ett beslut om detaljplanen för Norra Borstahusen än, påminde han församlingen om.

Sist på dagordningen fanns att välja fyra styrelseledamöter till det av fullmäktige nu sanktionerade stadsutvecklingsbolaget. På förslag fanns fem namn.
Styrelsen som ska bestå av sju personer ska enligt direktiven bestå av fyra representanter som utses av kommunfullmäktige och tre som utses av de i bolaget ingående fastighetsbolagen. S och V gjorde omgående klart att man ansåg att proportionella val i enlighet med grundlagen och kommunallag skulle råda.
– Det är ingen slump att vi i förslaget reserverat en av våra platser åt stadsdirektören. Arbetet i bolaget ska på många punkter synkroniseras med stadens, sa Torkild Strandberg och menade att den uppkomna situationen var djupt olycklig och yrkade på bordläggning av valet. Så skedde också efter en irriterad debatt.

Till arkivet