Annons

Koloniföreningarna ryter ifrån

Nu har koloniföreningarna för Larvi, Kopparhögarna och S:t Olovs vång inkommit med sina yttrande över översiktsplanen till stadsbyggnadsförvaltningen. Citadellkolonisternas drar samtidigt en lans för kollegor i de berörda områdena.
– Att flytta kolonierna till förmån för permanent bebyggelse rimmar illa både med miljötankar och tanken på människors behov av grönområden i sin närhet. Att anlägga en ny trädgård innebär stora kostnader såväl ekonomiskt som praktiskt för den enskilde kolonisten eftersom det tar ungefär 15 år för en nyanlagd trädgård att växa upp, skriver Barbro Sjöholm, ordförande i Citadellets koloniförening och menar att lämpligare områden går att finna på såväl Kumlatomten, på Guldängen och på den av kommunen inköpta Weibullsholmsmarken.

Till Larvi koloniförenings yttrande bifogas 60-sidor innehållande inalles 1458 namnunderskrifter som protesterar mot framtida bostadsplaner på området.
– Vi tycker det är ett helgerån att bygga bostäder på denna vackra oas i staden. Rör inga kolonier på Larvi, skriver man i sitt yttrande som är undertecknat av föreningens ordförande Roland Olsson.
De planer som kolonisterna fått ta del av på Larvi menar man inte är genomtänkta då västra och östra delarna blir kvar likt två tarmar medan de centrala delarna skulle få ge vika för bostäder.
Enligt det tjänstemannaförslag som man tog del av vid samrådsmötet den 30 augusti visar också att BK Frams klubbhus från slutet av 50-talet tycks vara i farozonen.
Kolonisterna pekar på flera alternativa områden och man anar ett högt tonläge när man i en av punkterna skriver:
– Hur går denna ekvation ihop, med att slakta Larvi koloniområde, och bygga bostäder, istället för att bygga på redan lediga tomter, frågar vi oss?

Annons
 

Per-Olof Persson, ordförande i S:t Olovs vångs koloniförening har gått ytterst grundligt tillväga när han med stor noggrannhet underbyggt sina och föreningens synpunkter till förvaltningen. Kontakt har tagits med landskapsarkitekterna på Sveriges Lantbruksuniversitet, ett kulturhistoriskt perspektiv har beaktats liksom mångfalden i faunan men även friskvårdsaspekter och integration har uppmärksammats.
– Jag vill påstå att just koloniområdena är de områden i staden där integrationen fungerar bäst, skriver han och menar att koloniområdena är en mycket viktig faktor för att skapa en ”socialt hållbar stad”.
I inlagan finns även flera brasklappar till dagens stadsplanerare.
Man sätter alltså olika värden på olika människor i en och samma stad. Kolonister är alltså i deras ögon en samling fattiglappar som man kan hunsa med precis som man vill.

Zvonko Borcic, ordförande i Kopparhögarnas koloniförening skickar även han in namnunderskrifter som protesterar mot planerna och tongångarna är de samma som i övriga föreningar.
– Kolonisterna önskar också att kunna erhålla längre arrendeavtal än idag, detta för att våga satsa på sina kolonier och uppleva sina träd och buskar växa upp, skriver Zvonko Borcic.

Larvi

Tjänstemannaförslag vid samrådsmötet den 30/8-12. De inramade kolonierna i väster och öster skall vara kvar. Resten skall på sikt bort, enligt förslaget.

Läs mer:

  • Framtiden fortsatt oviss för koloniområdena
  • Politisk bakläxa till stadsbyggnadskontoret – Rör inte kolonierna!
  • Bostäder planeras på koloniområde
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser