Svampens dag

På söndag den 2 september kl. 14-16 inleds Landskrona museums innehållsrika höstprogram med Svampens dag.

De svenska, danska och norska riksföreningarna för svampintresserade har utnämnt första söndagen i september till Svampens dag. Det äger alltså rum liknande arrangemang i alla tre länderna denna dag.

I Landskrona är det Landskronatraktens natur som är värdar för dagen. Föreningen kommer att finnas på plats på museet och informera om olika sorters svampar (beroende av tillgång!) och frågor kring detta. Det finns också möjlighet för besökarna att ta med sig egen svamp för bestämning.

Till arkivet