Annons

Krafttag krävs mot barnfattigdomen

De politiska vågorna gällande de dystra siffror om barnfattigdomen i Landskrona som Statistiska Centralbyrån presenterade nyligen når nya höjder. Efter att det kom fram att vart fjärde barn i Landskrona riskerar att hamna i fattigdom har tonläget höjts. Bland annat var ärendet uppe vid det senaste fullmäktigemötet. Landskrona Direkt frågade de båda kommunalråden Torkild Strandberg (FP) samt Niklas Karlsson (S) hur allvarligt de ser på problemet och båda är överens om att läget är kritiskt. – Barns villkor att växa upp idag sätter förutsättningarna för morgondagens samhälle. Barns liv går inte i repris, därför krävs krafttag mot den växande barnfattigdomen nu, säger Niklas Karlsson. – Ekonomisk utsatthet är ett stort problem men än större är problemet om det inte finns vägar ur utsattheten. Det som är allvarligt är att det finns stora grupper i Landskrona som är beroende av socialbidrag och att man ofta är det länge, förklarar Torkild Strandberg. Vid fullmäktigemötet den 20 juni föreslog Vänsterpartiet att ge individ- och familjenämnden i uppdrag att presentera en handlingsplan mot barnfattigdom vars verkställande skall påbörjas under budgetåret 2013. Socialdemokraterna höll med men den styrande treklövern ville annat och röstade ner tilläggsyttrandet. – Vår linje är tydlig och vi arbetar intensivt med den; Det handlar om språket, det handlar om utbildningen och om att bryta passivitet och utanförskap, betonar Torkild Strandberg. Vänsterpartiet ville även att man skulle budgetera en miljon kronor extra till individ- och familjenämnden för att ta fram handlingsplanen. Detta röstade dock även socialdemokraterna emot med motiveringen att man skulle ta konstanden från den vinst på 20 miljoner kronor som S budgeterat med. Såväl Torkild Strandberg som Niklas Karlsson inser att frågan inte är löst i en handvändning. – Det krävs åtgärder på såväl lång som kort sikt, säger Niklas Karlsson och förklarar. – På längre sikt handlar det om att bekämpa arbetslöshet och utanförskap. För det krävs ordentliga näringslivssatsningar, mer av arbetsmarknadsåtgärder och utbildningsinsatser. På kort sikt ska vi lära av goda exempel, till exempel Botkyrka, värna de avgiftsfria verksamheterna, stärka föreningslivet, fritidssatsningar, stöd och insatser i skolan med mera. Även Torkild Strandberg talar om vikten av en fungerande utbildning. – Genom att bedriva en utbildning som ställer krav och har förväntningar på alla, oavsett var man kommer ifrån ser vi till att ge barn och unga både framtidstro och framtidsmöjligheter, säger folkpartisten. Vänsterpartiets ordförande Henning Süssner är upprörd och tycker, trots debatten, att de styrande och även Socialdemokraterna tar för lätt på frågan. – Man kan hålla på att käbbla hur länge som helst. År efter år får vi allt dystrare siffror men ingenting händer, säger han och är besviken på att partiet inte fått gehör för sina yrkanden. Torkild Strandberg tycker dock att man gör något åt problemet men att det kommer att ta tid. – Menar man allvar med att man vill göra något åt barnfattigdomen är det viktigt att inse att det inte finns några snabba lösningar eller genvägar. Då hamnar man bara i nya och höjda bidrag, och ytterst gör det bara saken värre.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser