Annons

Fler behöriga till gymnasiet

Som ett led i att snittbetygen för grundskoleleverna i Landskrona ökar blir också fler elever behöriga att söka till gymnasiet. I år har andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ökat rejält på de kommunala skolorna. I fjol nådde 80,1% behörighet till yrkesprogrammen. I år har andelen stigit till 83,3% och närmat sig rikssnittet för de kommunala skolorna som ligger på 86%. – Detta är ett stort steg mot rikssnittet. Allt fler av våra elever kan gå direkt vidare till gymnasieskolans nationella program, säger Tomas Johansson chef för utbildningsförvaltningen. Förra året ökade kraven på gymnasiebehörighet och är i dag minst godkänt i åtta av sexton ämnen. Tidigare räckte godkänt i svenska, engelska och matematik. – Trots betydligt högre behörighetskrav har vi idag en lika stor andel elever som klarar de nya kraven som innan reformen. Detta speglar den positiva kunskapsutvecklingen på Landskronas grundskolor, avslutar Tomas Johansson.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser