Annons

Baka in parkeringsavgiften i högkostnadsskyddet

Eva Örtegren (S) från Landskrona har tillsammans med parti- och regionledamotskollegan Rikard Larsson lämnat in en motion om att Region Skåne i samband med översynen av taxor för färdtjänst och sjukresor ska undersöka om även parkeringsavgifter ska ingå i högkostnadsskyddet för sjukresor.
Självklart ska vi i Region Skåne uppmuntra till ökat kollektivtrafikresande men jag tycker att vi åtminstone måste undersöka om parkeringsavgifter ska ingå i högkostnadsskyddet för sjukresor, säger Eva Örtegren (S).

I samband med sjukdom drabbas den enskilde ofta ekonomiskt. Förutom minskade inkomster kan en sjukdom även innebära oundvikliga utgifter såsom patientavgifter, läkemedelskostnader samt resekostnader till och från vården.
– Dessutom tillkommer parkeringskostnader som i vissa fall höjts med 400 %, skriver politikerna i sin motion.
Det finns tillfällen då sjukdom eller funktionshinder gör så att det inte fungerar för den enskilde att åka kollektivt. Och då det just nu, efter initiativ från oss Socialdemokrater, pågår en översyn av dessa frågor så tycker jag det är viktigt att man tar ett helhetsgrepp, säger Eva Örtegren (S) om varför hon lyfter frågan.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser