Annons

Kraftig betygshöjning hos nyinflyttade

Förra veckan skrev vi om att snittbetygen för grundskoleleverna i Landskrona ökar. Idag presenterade utbildningsförvaltningen siffrorna för de elever som varit i Sverige mindre än fyra år och resultatet är mycket positivt. På ett år har betygspoängen ökat från 118 poäng till nästan 158, en ökning med cirka 33 procent.
– Det är oerhört glädjande att resultatet för de här eleverna ökat så. Eleverna har under sina få år i Sverige både tagit till sig grundskolans kunskapskrav samtidigt som de lärt sig svenska. Både eleverna och de pedagoger som undervisat dem förtjänar beröm för sina prestationer, säger Lisa Flinth (FP) ordförande i utbildningsnämnden.

Framgångarna beror till stor del på att man genom ett enkelt datorprogram och med hjälp av färger visualiserar elevernas utveckling. Det gör att man mycket enkelt kan följa hur de förbättras och förmedla detta till såväl dom själv som till deras föräldrar.
– Det nytänkande i projektet är de täta resultatuppföljningarna. Vi mäter kunskaperna, analyserar resultatet och sätter sedan in åtgärderna som eleven behöver för att lyckas. Det kan handla om att eleven får intensivträning i matematik eller erbjudande om en plats i lovskola. De nya arbetssätten i kombination med våra höga förväntningar på både elever och personal är de främsta faktorerna bakom de glädjande resultaten, säger Tomas Johansson chef på utbildningsförvaltningen.

Annons
 

Både Tomas Johansson och Lisa Flinth är optimistiska och menar att samtliga elever i gruppen kommer att ha godkänt i alla ämnen om ett år.
– Har du godkänt i samtliga ämnen får du 160 poäng och i år kom gruppen upp i 157,7. Vi är övertygade om att eleverna kommer att ha minst 160 poäng, troligtvis mer, om ett år. Vi talar om elever som har mycket stor kunskap men det är en utmaning att utbilda personer om de endast varit i landet ett halvår eller så. Det säger sig själv. Men nu kan vi med det nya sättet arbeta för att hjälpa fler att lyckas, säger Tomas Johansson.
– En av hemligheterna ligger i att inte förenkla något utan i stället sätta till resurser så att de lär sig rätt från start. Då kommer de också att ha samma förutsättningar som alla andra i framtiden.

Redan förra året valde utbildningsförvaltningen att presentera betygen på två olika vis. Ett som visar på kommunen totalt och ett där man särskiljer de som inte bott här mer än fyra år. Detta är något som rönt stor uppmärksamhet.
– Från och med hösten 2012 kommer samtliga kommuner att presentera siffrorna som vi gör och då kommer det att bli ett mer rättvist resultat sett över hela landet, säger Tomas Johansson och avslutar med att berätta att flera kommuner har hört av sig till Landskrona för att få reda på mer om det sätt man arbetar på här.
– Bland annat har Malmö stad hört av sig och kan vi hjälpa till så är vi glada. De har rent av större problem än vad vi har i Landskrona vad gäller nyinflyttade ungdomar i grundskoleåldern.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser