Annons

Stark JO-kritik mot individ- och familjeförvaltningen

Med anledning av ett flertal anmälningar har Justitieombudsmannen under några dagar i maj genomfört en inspektion på individ- och familjeförvaltningens arbete i Landskrona och kritiken är hård. Nu kräver JO åtgärder för att komma till rätta med problemen.

I den 25-sidiga rapporten står det bland annat att en ersättare i individ- och familjenämnden beslutat om tvångsomhändertaganden, något som JO ser allvarligt på. Dessutom har det varit oordning bland personakterna. Ytterligare kritik riktas mot att en del utredningar dragit ut på tiden. Allvarligast är dock kritiken mot vården av barn och ungdomar samt familjerätten. Därför måste nu nämnden redogöra för vad man tänker göra åt situationen.
I ett fall har en mamma med begränsad umgängesrätt överklagat till förvaltningsrätten vilka hävde nämndens beslut. Nämnden valde då att ta ett nytt beslut om begränsat umgänge istället för att överklaga.
Vid ett annat fall gällande ett familjehemsplacerat barn från 2009 har inte något nytt övervägande gjorts trots att så ska ske minst en gång per halvår.
– Vi tar kritiken på djupaste allvar. Delar av vad som kommit fram är inte acceptabelt och vi kommer att jobba stenhårt för att åtgärda problemen, säger individ- och familjeförvaltningens chef Annette Lindberg Mohlin.
– En del av problemen har vi arbetat med sedan vi slog ihop två förvaltningar. Det fanns tidigare chefer som inte höll måttet samt en viss kultur som inte var bra. Därför gjorde vi en hel del förändringar i strukturen för att få ett nytänk i organisationen. Men allt förändringsarbete tar tid och de som är nya på sina poster måste få tid att sätta sig in i ärendena, säger förvaltningschefen.

Annons
 

Enligt rapporten ska densamma ha skickats till individ- och familjenämnden. Landskrona Direkt har inte kunnat nå varken ordföranden Jan Allan Beer (FP) eller vice ordförande Kjell Ek (M) för kommentarer. Nämndens 2:e vice ordförande Jonas Esbjörnsson (S) svarar dock i telefon och är upprörd.
– Det händer gång på gång att vi får läsa om sådant här i media. Jag hade inte en aning om att det genomförts någon inspektion eller att det ska ha skickats någon rapport, är hans spontana kommentar.
– Alla kan göra fel och det finns brister här och var. Men förvaltningscheferna måste bli bättre på att informera så att vi slipper få informationen genom media.
Förvaltningschefen Annette Lindberg Mohlin förklarar.
– Jag visste inte heller om att rapporten var släppt innan jag läste det på nätet igår. Därför var de det första jag gjorde i morse, att kontakta de ansvariga i utskottet och där sitter även Jonas Esbjörnssons partikamrater.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser