Annons

Skolorna ekonomiskt i fas

Nämnderna ska vid sju tillfällen årligen lämna in månadsuppföljningar till kommunstyrelsen.
För utbildningsnämnden ser resultatet ut att följa budget.
– Vi ligger i fas och som det ser ut efter att maj månad summerats så kan ett nollresultat uppnås, säger nämndens ordförande Lisa Flinth (FP).

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser