Annons

Minskat utbud i framtiden

Det utbud som finns att välja på ska också bli av. Det är grundtanken när det bantas något i gymnasieprogrammen inför 2013-2014.
– Vi kommer att vara ute i god tid och informera om vad som finns att välja på, säger utbildningsförvaltningens chef  Tomas Johansson och informerar att det blir färre inriktningar som erbjuds i Landskrona inför läsåret 2013/2014.
– Med detta ökar vi chanserna att få ekonomiskt bärkraftiga gruppstorlekar och att elever som väljer en speciell inriktning också får gå den, säger Tomas Johansson och poängterar att gymnasieskolorna i Landskrona fortsatt kommer att vara attraktiva med avseende på såväl program- som inriktningsutbud i förhållande till angränsande kommuner.
Det rör sig om några inriktningar med få val som inte kommer att erbjudas i framtiden, avslutar han.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser