Annons

Stipendier även till duktiga lärare

Stiftelserna Andreas Lindhs minne vars avkastning ska ges till en duktig lärare och användas till fortbildning, delas ut till två lärare i grundskolan i Landskrona.

I år premieras två pedagoger som genom sitt arbete inspirerat både elever och kollegor. Lärarna får 5 250 kr vardera att använda till fortbildning.
–   I dessa elevstipendietider är det också glädjande vi kan premiera och lyfta fram två duktiga pedagoger hos oss. Lärarnas betydelse för elevernas resultat är mycket stor, säger Tomas Johansson, chef på utbildningsförvaltningen.

Annons
 

Pedagogerna:

Lina Persson, Junior College

Motivering: Har genom en hårfin stringens mellan kraftfull struktur och pedagogisk utveckling fått elever med bristande baskunskaper till att nå fantastiska prestationer. Har drivit arbetslaget och skolan till en positiv utveckling och tillsammans med sina kollegor skapat en studiero.

Vesna Milosavljevic, specialpedagog, Glumslöv skola

Motivering: Tar ett stort ansvar för elevvårdsarbetet på skolan och har utvecklat arbetet på ett mycket positivt sätt. Hon är en otrolig inspirerande pedagog och lyfter både elever och personal. Personalen, genom att ge handledning och pedagogisk stötning och elever genom att ge dem stöd och uppmuntran i olika lärsituationer. Hon har förmågan att se varje enskild elev och dess styrkor.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser