Annons

Guldregn över gymnasierna möjliggör ökad kunskap om EU

Gymnasierna i Landskrona har under våren tilldelats en stor summa pengar från EU, genom olika bidrag och stipendier för att involvera den europeiska dimensionen i skolans vardag, öka kunskaperna om EU och ge eleverna möjlighet till internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling.

Allvar Gullstrandgymnasiet har tillsammans med Enoch Thulingymnasiet och Selma Lagerlöfgymnasiet tilldelats pengar från EU-programmet Leonardo da Vinci, som stöder och finansierar yrkespraktik utomlands för gymnasieungdomar. Tilldelningen gör att 65 elever på de tre skolorna under de närmaste två åren kan göra praktik i Spanien, England, Italien, Tyskland eller Holland. Fler praktikorter är under utveckling liksom eventuellt andra samarbeten med en del yrkesskolor utomlands. Allvar Gullstrandgymnasiet har under de senaste sex åren skickat elever utomlands på praktik och Enoch Thulingymnasiet har haft ett visst internationellt utbyte men från och med i höst omfattas programmet av alla tre kommunala gymnasieskolorna i Landskrona.

Annons
 

– Det är mycket glädjande att kunna erbjuda möjligheten till elever på samtliga våra skolor, eftersom internationellt utbyte är gynnsamt oavsett vilket program man går på gymnasiet. Resorna ger nyttiga och oförglömliga erfarenheter från andra länder, säger Christian Olsson, verksamhetschef för gymnasiet.
– Tilldelningen till våra skolor har varit oväntat god och det är vi förstås mycket nöjda med och stolta över.

Allvar Gullstrand har även fått EU-medel för att skicka ca 15 – 20 elever till Strasbourg i november 2012. De ska få uppleva EU-parlamentet under en dag tillsammans med 500 elever från andra länder i Europa, så kallad Euroscola. Två lärare är inbjudna tillsammans med gruppen. Dessa kommer i höst att börja utbilda elever för evenemanget, eftersom eleverna förväntas kunna debattera på engelska eller franska i olika globala och internationella ämnen. Därtill får en journalist medfölja och får alla sina kostnader betalda av EU.

– Redan i april i år var 10 elever från Allvar Gullstrand på ett uppskattat besök i Bryssel, för att där besöka EU-institutioner och den svenska EU-parlamentarikern Isabella Lövin. Även det var finansierat genom EU-medel. Vi tror att besöket i höst blir lika intressant och uppskattat, säger Kerstin Tufvesson, skolambassadör för EU och redogör för olika bidragen som möjliggör utbytet.
– Vi får 136 760 euro till de 65 som erbjuds yrkespraktik. För eleverna som åker till Strasbourg är det samma som de som var i Bryssel, 2500 kronor per elev. Det täcker i stort sett själva resan.

Allvar Gullstrandgymnasiet har dessutom tilldelats en språkassistent från Frankrike under nästa läsår. Hon ska hjälpa till i franskundervisningen och försöka öka intresset för franska i kommunen.
– Även hon finansieras med EU-medel och de står för hela hennes uppehälle under 3-8 månader och det enda vi behöver ombesörja är att hon får lunch.

EU-bidragen har ansökts av och administreras genom den internationellt ansvariga läraren på Allvar Gullstrand, Kerstin Tufvesson.
 – Detta ger oss en fantastisk möjlighet att öka kunskaperna om EU och att kunna ge eleverna möjlighet till praktik utomlands trots att skolornas budget blivit tajtare, avslutar Kerstin Tufvesson.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser