Annons

Splittringen kring Jönsaplan

Vad vill egentligen Socialdemokraterna med Jönsaplan och måste allt hela tiden dras i långbänk? Hur stor är sprickan mellan treklövern och stans största parti?

Detaljplanarbetet för Norra Borstahusen pågår för fullt. Det hindrar inte Socialdemokraterna från att driva en kampanj som man valt att kalla ”Rör inte Lill-Olas” vilket inkluderar att den nuvarande campingen ska finnas kvar. Längre har stadsbyggnadsförvaltningen kommit med Jönsaplan där detaljplanen kommer upp på fullmäktiges bord i juni  för antagande.
Projekten rör upp känslor och samtalstonen tenderar allt mer att övergå i rena personangrepp.
Vid stadsbyggandsnämndens senaste presskonferens delade ordförande Börje Andersson (-) ut ett par verbala råsopar åt två fullmäktigeledamöter såväl till höger som vänster på den politiska skalan.

Annons
 

Varför är det så infekterat på den politiska scenen i Landskrona och vad vill egentligen Socialdemokraterna med Jönsaplan mer än att säga ”Nej” till treklöverns förslag om ett kvartersformat femvåningshus med ett 80-tal lägenheter? Vi bestämde träff med kommunalråd Niklas Karlsson och Leif Olin vid den gamla färjeterminalen.

– Fullmäktige återremitterar ärendet till förvaltningen med motiveringen att vi ville se ett förslag till byggnation i tre våningar och med siktlinjer genom kvarteret. Detta nonchalerades av förvaltningen. Jag är den förste att erkänna att här gör vi fel i nämnden som inte är tydliga och påtalar detta, säger Niklas Karlsson.
Sen är våra ledamöter i nämnden möjligen något mer positiva till utformningen än vad flera andra av oss i partiet är och då kan sådana här situationer uppstå. Det är inte bra, medger han.
– Samtidigt var vi tydliga och lämnade in ett skriftligt yrkande när återremissen nummer två kom.

– Som det är idag står femvåningshuset mot inget alls. Vi är inte bekväma med att det byggs i fem våningar på platsen. Här ligger ståtliga Tranchellskahuset bredvid Samuelssons fina stadshus från 1976. Intill finns den pampiga kyrkan och de två olika husen i söder. Det kräver mycket för att hitta ett hus som passar in och möter den omgivande arkitekturen. Vi vill därför ha ett alternativt förslag med en lägre exploateringsgrad. Vi måste vara försiktiga med det offentliga rummet, säger Niklas Karlsson och beklagar att tjänstemännen inte gör några nya överväganden och att nämnden godtagit förklaringen.
– Det pratas om alla farsoter som staden ska drabbas av om vi inte gör som Torkild och Börje vill. Samtidigt vågar man inte ta fram alternativ, fyller Leif Olin i.
– Samtidigt måste nämndens ordförande begripa att det finns en politisk beställare och att beslut i frågan bara kan fattas i fullmäktige. Fram till dess måste vi ha rätt att föra fram synpunkter, poängterar Leif Olin som efter en insändare i lokalpressen rubricerad ”Maktens arrogans” fick ett officiellt ”misstroendevotum” riktat mot sig från Börje Andersson vid stadsbyggnadsnämndens presskonferens senast.
Han angriper mitt intellekt, mina 16 år som landskronabo och mitt beteende. Han måste begripa att han gör detta i egenskap av officiell representant för treklövern, sen må han vara hur opolitisk han vill, säger Leif Olin.
Socialdemokraterna har regerat starkt på uttalandena som gjordes under presskonferensen.
– Vi kommer att tillskriva kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande och höra om detta är något som treklövern står bakom, säger Niklas Karlsson.

Medan vi går runt och tillägnar oss atmosfären på Jönsaplan säger Niklas Karlsson:
Här skulle kunna bli en utmärkt restaurang, säger han och pekar mot den svängda gamla färjeterminalen.
– Och kanske hade det räckt bra med en park här. Vad säger marknaden? Titta på de husen som nu byggs på andra sidan kanalen. De skulle varit klara för flera år sedan. Vi vet väl inte heller med säkerhet om båda husen byggs och det bara läggs en platta över det ena. Vad hjälper ett högt tempo om man springer i fel riktning. Vi måste ha stor respekt för den demokratiska processen. Jag har själv styrt i minoritet och vet vad det innebär. Jag har själv satt min namnteckning, mot min vilja, på 1500 utsålda tomträtter. Vi reade ut dem. Det är inget jag gillade men ett led i ett demokratiskt beslut. Börje har sagt att demokrati är en beslutsmekanism och har man den synen på demokrati så kan man ju ersätta den med något annat, avslutar Niklas Karlsson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser