Annons

VD förstår inte kritik kring hemligt avtal

Missförstånd, villfarelser, märkliga tolkningar – det är inte alltid så lätt att få klarhet i turerna kring ”Energiknuten” Följetongen om hemlighållandet av priset för knuten på skorstenen på Landskrona Energi rullar vidare.

På måndagens kommunfullmäktigemöte svarade företagets styrelseordförande Björn O Persson (M) på två interpellationer ställda av Hellin Taskinen (S) och Stefan Olsson (SD).
Frågan om Energiknuten väcktes i Landskrona Energis styrelse sommaren 2011. Första reaktionen var positiv, men styrelsen ville se en kostnadskalkyl. Den 24 augusti redovisades kostnaderna och styrelsen ställde sig bakom förslaget. I informationen angavs att ett avtalsförslag översänts. Frågan har därefter i enlighet med delegationsordningen handlagts av VD och bolagets tjänstemän, sade Björn O Persson och berättade att han fått uppgifterna från Kåre Larsson, VD på Landskrona Energi.
– Vid samtal med VD fick jag veta, att det muntligt överenskommits att inte offentliggöra summan av för konstnären kommersiella skäl. För mig verkade det högst rimligt. Hela styrelsen fick några dagar senare vid styrelsemöte information om att summan sekretessbelagts.

Annons
 

Då Landskrona Direkt konfronterar Landskrona Energis VD Kåre Larsson med Björn O Perssons uttalande blir han märkbart irriterad.
– Jag förstår inte vad som är problemet. Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt, säger han och då vi uppger att vi endast vill ha reda på vilka två parter som slutit det muntliga avtalet, när det togs och vad det innebar svarar VD:n att överenskommelsen är gjord mellan hans handläggare och konstnärens hustru, Tonie Levenhaupt. Vem handläggaren är vill han dock inte uppge.
– Jag vill inte hänga ut honom men ni vet mycket väl vem det är. Han är dock på semester och är inte tillbaka förrän i juni.

På frågan när det muntliga avtalet ska ha träffats svarar Kåre Larsson att han inte vet exakt.
– Det ska var varit i samband med diskussioner i anslutning till att skorstenen skulle sättas på plats. Men någon exakt datum har jag inte. Först säger Kåre Larsson att överenskommelsen gjorts med konstnären men på grund av sjukdom är det med all sannolikhet hans hustru Tonie Levenhaupt som träffat avtalet enligt Kåre Larsson.
– Det är ju hon som är konstnärens kontaktyta, säger VD:n.

Ord står alltså mot ord. Kåre Larsson påstår att det slutits ett muntligt avtal om att hålla summan hemlig medan Tonie Levenhaupt påstår motsatsen. Den som eventuellt kan klargöra vad som egentligen hänt är på semester.

Redan den 10 maj skickade Landskrona Direkt ett mejl till projektledaren för hela bygget av kraftvärmeverket, Jan Lindeberg, detta sedan ordföranden hänvisat till att det i bolaget ska finnas ett avtal med konstnären om att hemlighållandet av priset. Vår enkla fråga löd : Vill du skicka över en kopia? Detta mejl är än så länge obesvarat.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser