Ordförande hänvisar nu till bolaget

I förra veckan riktade flera politiker kritik mot den moderate styrelseordföranden i Landskrona Kraft, Björn O Persson, för hanteringen av kostnaden för den konstnärliga utsmyckningen av skorstenen på kraftvärmeverket. Sedan dess har styrelseledamoten Alf Andersson (SD) hört av sig.
Jag kan inte erinra mig att detta har varit uppe i styrelsen att priset skall vara hemligt, säger han och vill inte sia om följderna i historien.
– Konsekvensen tycker jag att ordföranden får ta hand om själv.

Björn O Persson som befann sig på semester kunde inte möta kritiken under förra veckan utan har nu istället svarat på frågor från Landskrona Direkt.
Kostnaden för utsmyckningen ( 300 000 ex. moms. reds anm.) är mycket låg, inte minst med tanke på att vi också får använda knuten som ett varumärke. Det finns ju en ambition att 1% av byggnadskostnaden skall användas för konstnärlig utsmyckning, säger han.

1% av 620 miljoner
Den senaste prognosen från mitten av april gör gällande att priset för det nybyggda kraftvärmeverket lär hamna runt 565 miljoner kronor, något som i sig är 15 Mkr under budget. Härtill kan dock sägas att tilläggsbeställningar utförts på 55 Mkr för rökgaskondensering, sommarkylning och marksanering, varför kalaset för en lekman åtminstone kan sägas slutar runt 620 miljoner kronor. Med Björn O Perssons 1%:s ambition ringade i öronen, samtidigt som man från bolaget säger sig ligga 15 miljoner under budget måste vi fråga om avsikten är att lägga runt 6 miljoner kronor på utsmyckning?
– Nej, men det är en ägarfråga. Rimligen lägger man mindre på processanläggningar, svarar Björn O Persson.

Precis som i fullmäktigesalen gör styrelseordföranden åter kopplingar till stadens rondeller och påstår att den minsta av dessa kostat i paritet med skorstenen.
– Och att få hjälp av en konsult med att utforma ett varumärke kostar mer, säger han trots att ingen Landskrona Direkt varit i kontakt med överhuvudtaget ifrågasatt vare sig det konstnärliga arbetet eller kostnaden för detta utan enbart hemlighetsmakeriet som lett till debatten.
– Styrelsen har fattat beslut om knuten och om kostnaden för knuten. Handläggningen av avtalet med konstnären är sedan en fråga som varken jag eller styrelsen skall hantera, poängterar Björn O Persson.

Var finns då ”avtalet” du hänvisade till i ditt fullmäktigesvar och om allt är så solklart, varför svarade du inte ”att det hela inte är en fråga för styrelsen”?
– Avtalet finns i bolaget. Jag har fått informationen att konstnären inte ville offentliggöra summan. Därför avslöjade jag inte summan. Det är inte en styrelsefråga som sagt.

Från vem fick du denna information?
– Från bolaget.

Politikern vill föra in samtalet på prestigen det innebär för kommunen att kunna stoltsera med ytterligare ett verk av Carl-Fredrik Reutersvärd.
– Jag tycker, att vi skall känna stolthet över den symbol vi fått och som du sagt till en mycket rimlig kostnad och med ett stort engagemang från Reutersvärd, säger han trots att motsatsen aldrig förts på tal.
– Det som är tråkigt är att han nu blivit ganska illa behandlad i pressen och i den allmänna debatten, fortsätter Björn O Persson.

Men det är ju du som påstår att konstnären ville hålla summan hemlig när det i själva verket tycks vara bolaget som lagt locket på, eller?
– Jag har svårt att förstå värdet av att driva frågan vidare efter utslag i Kammarrätten. Jag vet inte vem som missförstått vem. Det kan ju inte heller vara så att man bara hittat på det. Nu är ju frågan avgjord. Om bolaget och Reutersvärd missförstått varandra eller om pressdrevet upplevts som obehagligt vet inte jag och nu är summan offentlig. Summan är som sagt ytterst rimlig och inget som vi haft behov av att dölja.

Har du, eller har du inte sagt, till styrelsen att summan ska vara hemlig?
Jag minns inte, om det inte i styrelsen framfördes krav på att summan skulle vara hemlig.

Glömskan till trots, så irriteras han inte bara av medias närgångna frågor utan även förra veckas kritik från fullmäktigeledamöterna svider.
– De politiska kommentarerna förra veckan tyder på mycket små kunskaper om vad en styrelse har för uppgifter och det är ju anmärkningsvärt. Beslutet om knuten och kostnaden togs i styrelsen och är därmed ju politiskt förankrat.

Återigen varför sa du inte detta i ditt svar i fullmäktige, samt eftersom du besitter så stora kunskaper i styrelsearbete, hur kommer det sig då att det blev påbackning i kammarrätten?
– Jag måste ju svara på frågan och inhämtar då uppgifter från bolaget, avslutar Björn O Persson (M).

Carl-Fredrik Reutersvärd kan ha bidragit med mer än bara en stilig och symbolfylld skorsten. Förhoppningsvis inser tjänstemän och politiker i staden och dess gemensamt ägda bolag att transparens och insyn är nödvändigt för att säkerställa att medborgarna har tillgång till information i angelägenheter som angår dessa.

Läs mer:
Varde ljus över knuten

Till arkivet