Annons

Varde ljus över knuten

Nu tar hemlighetsmakeriet runt knuten på skorstenen ett nytt varv. Detta sedan det visat sig att konstnären inte var den som uppmanade till att priset skulle vara dolt för allmänheten. I dag talar politikerna om pinsamt handläggande, om översyn av rutiner, ökat politikerförakt, förbrukat förtroende och om mörkläggning.

Nyligen testades olika slags ljussättning på den numera riksbekanta skorstenen på nybyggda kraftvärmeverket, Energiknuten. Om inte ljusskyggt, så åtminstone ”hemligt” var länge summan som den världsberömde konstnären Carl Fredrik Reuterswärd fått för utsmyckningen.

Annons
 

Företrädare för Landskrona Kraft AB förklarade att det fanns en överenskommelse med konstnären om att hålla priset hemligt och samma besked fick socialdemokraten Hellin Taskinen när hon i fullmäktige ställde en enkel fråga till ordförande Björn O Persson (M).

Någon sådan överenskommelse existerar inte, åtminstone avfärdas den helt av Carl Fredrik Reuterswärds hustru, Tonie Lewenhaupt.
– Det har vi inte pratat om, säger hon och tycker själv inte att det är något märkligt att berätta att prislappen var 300 000 kronor plus moms. 
Att Tonie Lewenhaupt för makens talan har att göra med den afasi som Carl Fredrik Reuterswärd drabbades av efter en stroke 1989.

Nu rasar politiker från olika läger mot hanteringen av frågan.
Vår suppleant i bolaget, Mikael Fahlcrantz har varit med på ett möte om knuten. Då nämndes inget om hemligheten. Om det tagits på något annat möte så har det inte funnits i något protokoll. Jag tycker det är ytterst pinsamt, säger kommunstyrelseledamoten, miljöpartisten Lilian Håkansson.
– När Björn O Persson kommer hem från USA måste vi ha ett samtal, tillägger hon.

Björn O Perssons partikollega, kommunalråd Cecilia Brorsson drar inte för stora växlar av det inträffade.
– Eftersom jag inte deltagit i samtalen mellan bolaget och konstnären är det omöjligt för mig att uttala mig om varför man har olika uppfattning i efterhand. Konsekvenserna blir väl som jag ser det att man får vara mer noggrann med att dokumentera överenskommelser. Finns det ett avtal eller minnesanteckningar så är det uppgifterna där som gäller efteråt, så slipper man spekulera i hur samtal ska tolkas, säger hon som förövrigt tycker att skorstenen blivit ”väldigt snygg” och att ”kostnaden för verket inte är särskilt uppseendeväckande”.

Stefan Olsson (SD) kräver svar på vad som är sant i hela historien och varför bolaget och dess styrelseordförande slirar med uppgifterna.
– På något sätt verkar det som om Björn O Persson vill dölja uppgifterna om en eventuell överenskommelse om summan, han vill inte att det ska komma fram i offentligheten, vad det beror på kan man ju fråga sig?, undrar han.
– Stämmer uppgifterna att Björn O Persson har sagt att det finns en överenskommelse med Carl-Fredrik Reuterswärd att inte avslöja summan, och att det nu visar sig att det aldrig har funnits en överenskommelse, är det mycket allvarligt om han har farit med osanningar. Det spär bara på politikerföraktet i Landskrona, understryker Stefan Olsson.
– Jag tycker att Björn O Persson kan förklara sitt handlande i fullmäktige genom att någon ställer en fråga eller interpellation till honom, där han får lägga alla korten på bordet. Visar det då sig att han har ljugit eller på annat sätt undanhållit sanningen, då är nog förtroendet för honom som ordförande i Landskrona Kraft förbrukat!, poängterar Stefan Olsson.

Socialdemokraternas kommunalråd, Niklas Karlsson, är inne på samma linje och  anser att  det minsta man kan man begära nu är att Björn O Persson  redogör för bolagsstyrelsen och fullmäktige hur han kommit fram till att det fanns en överenskommelse med konstnären som denne nu helt tillbakavisar.
– Har han undanhållit sanningen medvetet eller fått information om överenskommelsen från annat håll? I så fall från vem?, undrar Niklas Karlsson.
– Förtroendet för Björn O Persson är skadat eftersom han hävdat sin linje med emfas och kritiserat alla, inte minst oss socialdemokrater, som velat veta vad kommuninvånarnas pengar används till, helt i demokratisk anda, betonar Niklas Karlsson och hans partikamrat tillika viceordföranden i Kraftbolaget och ledamot i Energibolaget, Christer Nilsson vidimerar att frågan varit uppe till diskussion i bolagsstyrelsen.
Det fanns en önskan att priset inte skulle offentliggöras enligt Björn. Om det var ett krav är jag osäker på, säger han. 
– Jag förstår inte varför vi skulle hemlighålla priset om inte det ingick i avtalet. Jag ifrågasätter Björns hanterande i frågan och med en undran om det finns annat som inte informeras rätt och sakligt, avslutar Christer Nilsson.

Landskrona Direkt har sökt Björn O Persson (M) för en kommentar. Även kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) har via mejl beretts tillfälle att svara på samma frågor som övriga politiker i artikeln.      

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser