Annons

Nio år senare står Nyhamn klart

År 2004 sattes den första spaden i marken för bostadsbyggande på Nyhamn och knappt tio år senare kommer projektet att nå vägs ände. Detta står klart då Peab kommer att bygga den andra och sista huskroppen i sin del av projektet. Det formella beslutet tas av företagets ledning på fredag eftermiddag och blir beslutet det väntade betyder det att den sista byggstenen på Nyhamn kommer att läggas på plats under sensommaren eller hösten 2013.
– De kommer att säga ja till att bygga även hus nummer två. Jag kan inte se att man tar något annat beslut, säger Anders Klasson, produktutvecklingschef på Peab.
– Det enda som egentligen skulle kunna stoppa är att det inte finns så många intressenter för lägenheterna som är önskvärt. Men det skulle kosta mer att vänta.

Peabs bygge av de två husen som just nu uppförs längst kajen i den inre hamnbassängen har dragit ut på tiden eftersom den ekonomiska krisen bromsat marknaden. 2011 påbörjade man byggnationen men fram tills nu har man alltså tvekat att uppföra båda husen.
Grunden och garaget är nu gjutna  och det jobbas febrilt med att resa den första våningen på det första huset. Att man kommer att sälja lägenheterna när de är klara är Anders Klasson övertygad om.
Det är svårt att sälja lägenheter på papper idag. Det kommer att bli lättare att sälja när man kan visa upp vad man har att erbjuda, sade Anders Klasson i en tidigare intervju.
– Om allt går som det ska så blir det inflyttning i det första huset den 1 april 2013 och i det andra fem eller sex månader senare, säger Anders Klasson idag.

Annons
 

Nästa stora projekt i området blir Jönsaplan på andra sidan hamnen.  Förhoppningar har funnits på stadsbyggnadskontoret att spaden skulle i jorden redan under året för detta projekt. Dock har detaljplanen åkt på remiss två gånger om i fullmäktige.

Efter att detaljplanen klubbats genom första gången i stadsbyggnadsnämnden togs den upp i kommunfullmäktige i januari i år. Socialdemokraterna såg dock till att ärendet återremitterades då de ville se att våningshöjden skulle sänkas till tre våningar samt att kvartersbyggnaden borde öppnas upp med tydligare siktlinjer bland annat för att Sofia Albertina skulle framträda. Enligt stadsbyggnadsförvaltningen skulle en sådan förändring innebära att man skulle behöva ta fram ett nytt arkitektförslag samt en ny detaljplan och en sådan process har beräknats ta minst sex månader. Med detta svar nöjde sig stadsbyggnadsnämnden och ärendet togs upp på nytt i kommunfullmäktige den 23 april.
Trots att socialdemokraterna alltså sagt ja till förslaget i nämnden såg partiet till att minoritetsåterremitera ärendet på samma grunder som första gången.
När det blir tredje gången gillt i fullmäktige är i skrivande stund oklart, så första spadtaget på Jönsaplan lär åtminstone redan vara ett halvår försenat, sett till de förhoppningarna som fanns på stadsbyggnadsförvaltningen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser