Annons

Oklart om varvet får använda flytdockan

Problemen för Oresund Drydock och dess flytdocka verkar aldrig ta slut. Trots att företaget nu återbördat dockan till dess plats efter att den varit på en ofrivillig utflykt i Lundåkrabukten några vintermånader, så kommer man inte att kunna använda den som planerat. Miljönämnden i Landskrona anser att det tillstånd som företaget har inte gäller och i fredags meddelade mark- och miljödomstolen att nämnden har rätt.

Miljönämnden i Landskrona stad beslutade den 21 november 2011 att förbjuda företaget att anlägga en flytdockan i den södra hamnbassängen. Bolaget överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen som den 5 januari upphävde nämndens beslut. Nämnden överklagade dock länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen, vilka nu sagt stopp och belägg.
”Med bifall till Miljö- och byggnadsnämnden i Landskrona kommuns överklagande upphäver mark- och miljödomstolen länsstyrelsens beslut och fastställer Miljö- och byggnadsnämndens beslut.” står det att läsa i den dom som meddelades förra veckan.
Någon miljö- och byggnadsnämnd finns dock inte i Landskrona. Felet i domen kommer troligtvis dock inte att ha någon avgörande betydelse.

Annons
 

Anledningen till att miljönämnden vill stoppa arbetet på dockan är att den är större än den förra dockan som låg på platsen och att tillståndet därför inte gäller. Från varvet hävdar man dock att man inte kommer att ha fler arbetstimmar än tidigare samt att man har vidtagit åtgärder för att förhindra åverkan på omgivningarna.

Oresund Drydock har nu sökt nytt tillstånd. Diskussioner förs också med miljöförvaltningen om hur man ska kunna använda dockan fram till tillståndet är klart.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser