Annons

Sandåkerskolan representerar Sverige i Dublin

Sandåkerskolans Ma/NO-profilklass, årskurs 7, röner mer uppmärksamhet. Landskrona Direkt hann inte mer än att berätta att två av klassens tjejer tagit sig till semifinal i en stor uppfinnartävling förrän det står klart att klassens lärare, Per Dock och Tommy Månsson, kommer att representera Sverige på lärarkonferensen i Dublin i juni.
– Det är ett EU-projekt som vi haft på Malmö högskola som vi ska presentera på konferensen, berättar Tommy Månsson och förklarar bakgrunden.
– Det finns ett stort bekymmer idag och det är hur vi inom hela EU ska öka intresset för naturvetenskap. Det behövs enkla sätt att åskådliggöra olika sammanhang, säger han.

Establish är ett EU-projekt som går ut på att använda ett undersökande arbetssätt i naturvetenskap och teknik och genom att utnyttja kontakter i det omgivande samhället så att eleverna får kunskap om hur naturvetenskap och teknik används i olika yrken. Med anledning det sjunkande intresset för ämnena bland dagens ungdomar har därför Malmö högskola arrangerat två seminarieserier riktade mot Ma/NO-lärare, där syftet var att informera de deltagande lärarna om projektet och via konkreta övningar och studiebesök lära känna olika delprojekt. De deltagande lärarna från de olika seminarierna fick som avslutning presentera ett projekt som skulle kunna representera Sverige i Dublin den 7-9 juni.

Annons
 

Sandåkerskolan i Häljarp utsågs till ett vinnande bidrag, där de via en film och fyra enkla experiment visar hur den globala uppvärmningen påverkar vår jord.
– Filmen har vi lagt ut på Youtube. Den ska korrigeras något, bland annat ska ett stavfel fixas till men annars är det just denna film vi tänker visa och prata kring. Experimenten och filmen gjorde tillsammans med våra elever i profilklassen, förklarar Tommy Månsson.

Vad smälter först, en smutsig isbit eller en ren?
Hur bildas metangas?
Hur mycket avgaser släpper en bil på tomgång ut?
Blir det någon skillnad i temperatur om man värmer upp två glas vatten men har ett tunt platshölje över det ena glaset?
Vad beror detta på? Fundera och ta sedan en titt på elevernas experiment.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser