Annons

Ven-Trafiken blir Ventrafiken

Nu skrivs Ven-Trafiken samman och blir Ventrafiken.
Kommunstyrelsen beslöt i torsdags att säga ja till bolagets önskan att ändra företagsnamnet till ”Rederiaktiebolaget Ventrafiken”. Nu är det upp till kommunfullmäktige att välsigna namnändringen.

Det är bolagets VD, Magnus Anderson, som på uppdrag av sin styrelse vill ändra namnet samt förtydliga vilken verksamheten det handlar om genom att tilläget ”Rederi” införs i bolagsnamnet.

Annons
 

Rederiet har under en längre tid observerat att Ven-Trafiken AB ofta skrivs samman i ett ord, ”Ventrafiken” när bolaget omnämns i media men även på stadens egen hemsida. 
Detta tillsammans med bolagets hemsida- och e-postadresser, där man heter ventrafiken.se gör att man nu förordar en sammanskrivning.
Och med tanke på det brevpapper som VD:n använt vid sin hemställan så är ändringen redan påbörjad hos rederiet då man på detta i sidfoten kan läsa Ventrafiken AB.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser