Annons

Nya VA- ledningar till Ven i drift under våren

När det återstod ungefär tio procent av arbetet med att bygga nya ledningar för vatten och avlopp mellan fastlandet och Ven gick den dåvarande entreprenören, Frog Marine Group i konkurs och arbetet avstannade. Nu är det klart att det blir Svensk Sjöentreprenad AB som färdigställer arbetet. Arbetet beräknas äga rum någon gång under veckorna 14-16, beroende på väder och strömförhållande i Öresund.
Det var ifjol på försommaren som Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA påbörjade arbetet med att lägga nya VA-ledningar till Ven.

De nya ledningarna är 5,8 km långa varav i princip helt till havs och har byggts för att trygga VA-försörjningen för de 450 anslutna kunderna på Ven.  Belastningen på VA-nätet är särskilt stor på sommaren då uppemot 3000 personer per dag vistas på Ven.

Annons
 

De gamla ledningarna ligger bitvis på mer än 40 meters djup och har drabbats av mycket skador och läckande skarvar. För att reparera ledningar på det djupet krävs specialdykare, vilket inneburit mycket höga underhållskostnader. För att undvika skarvar har de nya ledningarna svetsats samman på land. De har också fått en delvis annan sträckning för att undvika de djupaste delarna av sundet.
– När de nya ledningarna tas i drift får vi ledningar med betydligt mindre driftstörningar och underhållsarbete, säger Faik Rrecaj, va-ingenjör på NSVA.

De nya ledningarna planeras att tas i drift i maj 2012. Investeringen för hela projektet är cirka 14 miljoner kronor. 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser