Mårten Olsson ny VD för stugbyn

Mårten Olsson mark- och exploateringschef i Landskrona stad blir ny VD för Landskrona Stugby- och Camping AB från och med den 1 april i år. Mårten Olsson har utsetts av styrelsen för bolaget.

Styrelsen och jag bedömer att Mårten kommer att utveckla stugbyn och campingen till navet i ett framtida turism- och fritidscentrum i området. Drift och annat löper som normalt under kommande säsong, men på sikt ska ju området utvecklas, säger Bo Lundgren, ordförande i styrelsen för bolaget.
Mårten Olsson är chef för avdelningen för mark- och exploateringsfrågor  i Landskrona stad sedan augusti 2011. Han har tidigare varit kontorschef på Lantmäteriet i Ängelholm, och tidigare i Ystad och Malmö. Mårten Olsson är lantmätare och utbildad vid LTH vid Lunds universitet.

 Jag ser fram emot att driva och utveckla stugbyn och campingen i det utvecklingsarbete som nu ska ta vid. Det är bra att jag har med mig båda perspektiven i det arbetet, både stugbyns perspektiv och stadens arbete med att förändra norra Borstahusen, säger Mårten Olsson.

Det var i oktober som en oenig styrelse gav Göran Nyström sparken som VD för det kommunala bolaget Landskrona stugby- och campingaktiebolag något som väckte starka reaktioner inte minst då det inte gavs någon förklaring till avskedet.

Till arkivet