Annons

Påstigning: Gratis buss för äldre

Nu är det dags att gå från snack till verkstad och införa gratis kollektivtrafik för pensionärer i Landskrona, det menar Vänsterpartiet vars fullmäktigeledamot och ordförande Henning Süssner Rubin nu motionerat i ämnet.

Frågan torde på inget sätt vara kontroversiell då samtliga partier i kommunfullmäktige i olika sammanhang sagt sig vara för att införa gratis kollektivtrafik för pensionärer över 70 år.
Idag kan man exempelvis i Kristianstad, Helsingborg, Ängelholm, Höganäs, Åstorps och Hässleholm åka gratis stadsbuss från och med en viss ålder.

Annons
 

Vänsterpartiet ser införandet av gratis kollektivtrafik som en viktig miljöpolitisk och fördelningspolitisk fråga och skulle egentligen vilja dra det ett steg längre.
– Vi vill hellre följa Kirunas och Övertorneås exempel och införa gratis kollektivtrafik för alla, säger Henning Süssner Rubin, ordförande i Vänsterpartiet Landskrona.
– Men varje reform som gynnar det kollektiva resandet är ett viktigt steg på resan mot en grönare stad. Om det finns en blocköverskridande majoritet för det här – inför det då, poängterar han.

Vänsterpartiet har därför yrkat…
… att kommunfullmäktige beslutar att införa gratis kollektivtrafik för pensionärer över 70 år.
… att ha som målsättning att så ska ske senast i och med årsskiftet 2012/13.
… att ge Stadsledningskontoret i uppdrag att integrera detta beslut i det pågående kommunala budgetarbetet.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser