Annons

Jönsaplan för andra gången igenom stadsbyggnadsnämnden

En enhällig stadsbyggnadsnämnd sade för andra gången ja till stadsbyggnadsförvaltningens förslag om utformandet av Jönsaplan.
Efter att detaljplanen klubbats genom första gången skickades ärendet på återremiss då Socialdemokraterna i kommunfullmäktige i januari ville se att våningshöjden skulle sänkas till tre våningar samt att kvartersbyggnaden borde öppnas så att Sofia Albertina skulle framträda.

Enligt förvaltningen skulle en sådan förändring innebära att man skulle behöva ta fram ett nytt arkitektförslag samt en ny detaljplan och en sådan process har beräknats ta minst sex månader.
Med detta svar nöjde sig alltså stadsbyggnadsnämnden och nu återstår det att se om detaljplanen även klubbas genom i kommunstyrelse och därefter i kommunfullmäktige.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser