Annons

De ska styra moderaterna

Cecilia Brorsson tar över ordförandeklubban hos Landskronamoderaterna. Det står klart efter gårdagens årsmöte i partiföreningen där även flera nya ledamöter valdes in i styrelsen.
– Vi hade ett välbesökt årsmöte igår i glad och positiv stämning. Den nya styrelsen valdes enhälligt i överensstämmelse med valberedningens förslag och innebär en rejäl föryngring, meddelar den avgående ordföranden Peder Weibull.

Den nya styrelsen har följande sammansättning:

Annons
 

Ordförande: Cecilia Brorsson, 40 (nyval) – är moderaternas kommunalråd sedan 2009. Har en lång politisk erfarenhet såväl inom kommunal- som regionalpolitik. Är ledamot i Regionfullmäktige.

Vice Ordförande: Erik Raita, 24, (omval men ny position) – studerar ekonomi vid Lunds Universitet, har erfarenhet från MUF på förening-, distrikts- och förbundsnivå.
Erik är handlingskraftig och har ett bra kontaktnät i MUF och M Skåne. Han har dessutom ett omfattande nätverk i Landskrona. Är 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden, förklarar Peder Weibull.

Johanna Jönsson
, 20 (nyval) – studerar just nu vid Santa Barbara City College men är på väg hem till Sverige. Har mångårig erfarenhet från MUF Landskrona där hon i dag är förste vice ordförande.
– Johanna har visat att hon kan ta för sig och lär sig snabbt.

Anna Berg von Linde, 25 (nyval) – arbetar på H1 Communication som CRM-specialist (customer relationship manager). Anna har erfarenhet från flera MUF-styrelser och har nyligen flyttat tillbaka till Landskrona från Svalöv.
– Annas styrkor ligger i att hon kan engagera människor och är en flitig kampanjare.

Fredrik Erlandsson, 41 (nyval) – har arbetat med kommunikation sedan 1996 både inom politiken, bland annat som politisk sekreterare åt moderaterna i Bryssel, och i privata multinationella företag. Är idag Senior Vice President Communications för Thule Group. Flyttade till Landskrona 2011.

Ewa Löfvendahl, 53 (omval)– jobbar på akutmottagningen i Helsingborg. Har lång erfarenhet av styrelsearbete och är ersättare i omsorgsnämnden.

Hans Raita, 55 (omval) – ekonomichef på Expandia – är idag kassör i styrelsen samt är bland annat ordförande i omsorgsnämnden.

Kerstin Stråmark-Johansen, 64 (nyval) – f.d. diplomat med lång erfarenhet av internationellt arbete och ett mycket brett kontaktnät. Är ledamot i kulturnämnden.

Ingrid Jerlsten,
68 (nyval) – f.d. enhetschef på barn- och ungdomshabiliteringen i Landskrona kommun.
– Är ersättare i utbildningsnämnden och var vårt förstanamn där när Erik Raita studerade i USA.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser